SWOT-seminar-Zakon o javnim nabavkama

Udruženje ekonomista RS – SWOT je 14. oktobra u hotelu „Jelena“ u Brčkom i 21. oktobra u hotelu „Bosna“ u Banjoj Luci organizovalo seminar pod nazivom „Novi instituti i rješenja u novom Zakonu o Javnim nabavkama“. Seminarima je prisustvovalo više od 140 učesnika iz javnih institucija, finansijskih organizacija i poslovne zajednice. Predavači su bili su g-đa Dragana Ribić, pomoćnik direktora Agencije za javne nabavke BiH, i g-đa Dragana Kovačević, ovlašćeni predavač iz oblasti javnih nabavki.  

 Teme seminara su bile:

  • Novi instituti iz direktiva EU sadržani u novom Zakonu o javnim nabavkama"
  • Planiranje javnih nabavki, novi režim okvirnih sporazuma i sektorski ugovorni organi i sistem kvalifikacija
  • Otvoreni postupak

 

G-đa Ribić je u prvom predavanju, koje se odnosilo na nove institute iz direktiva Evropske unije govorila o jedinstvenom rječniku javnih nabavki, rezervisanim ugovorima, takmičarskom dijalogu, prethodnom informacionom obavještenju, razlozima za odbacivanje ponude itd.

G-đa Dragana Kovačević je u drugom predavanju obrađivala temu „Planiranje javnih nabavki, novi režim okvirnih sporazuma i sektorski ugovorni organi i sistem kvalifikacija“ iz ugla novog Zakona. Detaljnije se bavila oblastima kao što su: plan javnih nabavki, sektorski ugovorni organi, okvirni sporazum i druge.

Dragana Ribić je seminar zaključila temom „Otvoreni postupak“, a detaljnije je govorila o: procijenjenoj vrijednosti nabavke, podjeli nabavke na lotove, obavještenju o nabavci, rokovima, evaluaciji ponuda, ugovorima male vrijednosti, itd.

Većina učesnika je izrazila zadovoljstvo učešćem na seminarima.

 

PREZENTACIJE: 

Novi instituti iz direktive EU

 

Planiranje javnih nabavki

 

Otvoreni postupak

 

GALERIJA: