Pred velikim brojem polaznika održan je seminar o javnim nabavkama

Udruženja ekonomista RS „SWOT“ organizovalo je seminar iz oblasti javnih nabavki.

Seminar je održan 15.10.2009.god. u hotelu Jelena u Brčkom, a prisustvovalo je 130 polaznika.

Uvodnu riječ je dao izvršni direktor Udruženja Saša Grabovac.

Prvu prezentaciju je održala g-đa Dragana Ribić, direktor filijale B.Luka u Agenciji za javne nabavke BiH.

G-đa Ribić je govorila o novim propisima iz oblasti javnih nabavki, projektu elektronskog izvještavanja i različitim aspektima monitoringa. Tema je obrađena iz praktičnog ugla, uz mnoštvo primjera iz prakse.

Nakon g-đe Ribić, polučasovnu prezentaciju je održao Mr Boško Čeko, glavni revizor RS. G-din Čeko je govorio o iskustvima Glavne službe za reviziju RS u vezi sa javnim nabavkama, kao i o najčešćim propustima koji se u praksi dešavaju. G-din Čeko je doživio ovacije prilikom odlaska sa seminara.

Poslije prva dva predavača, napravljena je polučasovna pauza za osvježenje.

U nastavku predavač je bio g-din Dragiša Koščica, šef odsjeka za javne nabavke u Administrativnoj službi grada Banja Luka. Fokus njegove prezentacije je bio na iskustvima postojanja službe za javne nabavke u gradu Banja Luka. Druga tema njegove prezentacije se odnosila na razliku između postupka javnih nabavki i obligacionog odnosa ( ugovaranja posla ).

Posljednji dio seminara je bio posvećen pitanjima od strane učesnika. Pitanja su se uglavnom odnosila na probleme sa kojima se polaznici susreću u primjeni zakona o javnim nabavkama, kao i potrebu praktičnog tumačenja pojedinih članova zakona. Predavači su odgovorili na sva pitanja postavljena u jednočasovnoj diskusiji.

Atmosfera na seminaru je bila izuzetno prijatna. I nakon seminara su neki učesnici imali pitanja, tako da smo nastavili sa kratkim neformalnim druženjem.

Zahvaljujemo se predavačima i svim polaznicima na učešću i njihovom doprinosu seminaru. Takođe se zahvaljujemo izuzetno ljubaznom osoblju hotela Jelena.

GALERIJA

Dragana_Ribic

Bosko_Ceko

Dragisa_Koscica

Izvor SWOT