U Banjaluci i Istočnom Sarajevu , Udruženje je organizovalo seminare o javnim nabavkama u osnovnim i srednjim školama u RS sa posebnim osvrtom na organizovanje ekskurzija, izleta i škola u prirodi.

Predavači na seminaru bili su g-đa Dragana Ribić, zamjenik direktora Agencije za javne nabavke BiH i Mr Ostoja Travar, savjetnik za ekonomska pitanja Ministra prosvjete i kulture u vladi Republike Srpske. Na ova dva seminara prisustvovalo je više od 130 predstavnika osnovnih i srednjih škola iz cijele Republike Srpske.

Povod za održavanje seminara bile su  iskazane potrebe predstavnika škola u Republici Srpskoj u vezi sa javnim nabavkama , kao i brojne nedoumice koje se kod njih javljaju u vezi sa ovom tematikom. U pitanju je „sporedni posao” za škole, a istovremeno i aktivnost koja se mora provesti u skladu sa Pravilnikom Ministarstva prosvjete i kulture s jedne i zakona o Javnim nabavkama, s druge strane.

Seminare je otvorila g-đa Dragana Ribić sa temom: Javne nabavke u školama, sa posebnim osvrtom na održavanje ekskurzija, izleta i škole u prirodi. Ovo je izuzetno aktuelna tema za sve škole, jer je sada vrijeme kad se obavljaju aktivnosti vezane za ovu vrstu nabavki. Bilo je riječi o procedurama obavljanja ovih aktivnosti, podjeli zahtjeva za ponuđače na lotove, novčanim razredima za pojedine vrste nabavki, razlikama u proceduri izmedju osnovnih i srednjih škola itd.

Mr Ostoja Travar je obradio temu vezanu za formiranje komisije za javne nabavke u školama. U okviru ove teme je govoreno o sastavu komisije, o tome ko može, a ko ne može biti član komisije i o zadacima komisije za javne nabavke. Takođe, g-din Travar je govorio o ocjeni ponuda i trajanju rada komisije.

Nakon polučasovne pauze g-đ Ribić je prezentovala još dvije teme: obaveza elektronskog izvještavanja – upotreba sistema WISPA i praktičan primjer popunjavanja konkurentskog zahtjeva za održavanje ekskurzija, izleta i škole u prirodi. Kod predstavljanja obaveze elektronskog izvještavanja, predstavnicima škola je naglašeno da su od 1.1.2010.godine izvještaje Agenciji za javne nabavke dostavljati isključivo elektronskim putem. Takođe, bilo je govora i o potrebi registracije korisnika u ovom sistemu izvještavanja.

U zadnjem dijelu seminara učesnici su prošli kroz praktičan primjer pisanja konkurentskog zahtjeva za uslugu održavanja ekskurzija, izleta i škole u prirodi.

Kao dodatak, učesnici su ispunili i test provjere stečenih znanja na seminaru i izvršili samoevaluaciju.

Na kraju seminara, učesnici su postavili brojna pitanja. Pitanja su se odnosila na: najnovije razlike u procedurama nabavki između osnovnih i srednjih škola, specifičnosti različitih postupaka u okviru javnih nabavki, (ne)usklađenost zakona o Javnim nabavkama BiH i Pravilnika Ministarstva prosvjete i kulture RS, vrijednosne razrede različitih postupaka javnih nabavki, različite procedure u odnosu na prirodu sredstava kojima se finansiraju ekskurzije, izleti i škola u prirodi itd.

Veliki odziv i veoma pozitivne ocjene učesnika (kako predavača , tako i ukupne organizacije seminara) potvrđuju činjenicu da je Udruženje još jednom dobro procijenilo stvarne potrebe polaznika seminara i u mnogome riješilo buduće nedoumice u vezi sa obrađenim temama.

 

Izvor SWOT