Udruženje ekonomista Republike Srpske – SWOT objavilo je prvi broj kvartalnog ekonomskog monitora.

Cilj projekta je jednostavan. Čitaocima želimo da ponudimo objektivnu ekonomsku sliku Bosne i Hercegovine, s posebnim naglaskom na Republiku Srpsku, zasnovanu na stručnim i nezavisnim analizama, na osnovu raspoloživih statističkih podataka i prognoza domaćih i međunarodnih statističkih agencija i finansijskih institucija.

Objektivan i analitički prikaz prilika u domaćoj ekonomiji posebnu težinu dobija u svijetlu globalnih ekonomskih previranja, koja nas nažalost nisu mimoišla. U prvom broju analiziramo posljedice uticaja globalne ekonomske krize na domaću privredu i bankarski sektor. Pad BDP-a, smanjenje proizvodnje u većini industrijskih sektora, zamrzavanje kreditiranja, odliv depozita, smanjenje priliva inostranih investicija, te rast nezaposlenosti i kamata samo su neke od tema, kojima su se bavili autori analiza.

Imajući u vidu regionalnu refleksiju i povezanost ekonomskog prostora pod lupom su i ekonomije dviju vodećih zemalja regiona – Srbije i Hrvatske. U prvom broju smo počeli, a u narednim ćemo nastaviti da analiziramo i najinteresantnije svjetske teme i probleme.

Uz brojne seminare i okrugle stolove, koje je do sada organizovalo, te informativnim servisom na našoj internet stranici (www.swot.ba), Udruženje ekonomista RS – SWOT je pokretanjem kvartalnog ekonomskog monitora napravilo još jedan korak ka temeljnijem informisanju javnosti o ekonomskim prilikama i izazovima koji su pred nama.

Kompletan kvartalni ekonomski monitor SWOT možete pročitati ovdje:

Izvor Swot