Udruženje ekonomista RS SWOT je, nakon Banjaluke, održalo seminar “Nacrt novog zakona o javnim nabavkama” u Doboju.

Zbog aktuelnosti teme i velikog interesovanja ugovornih organa, Udruženje je održalo seminar za polaznike iz istočnog dijela Republike Srpske, u hotelu “Integra” u Doboju.

 Predavači na seminaru su bili

Dragana Ribić, pomoćnik direktora Agencije za javne nabavke BiH i

Dragana Kovačević, ovlašćeni predavač iz oblasti javnih nabavki.

Na seminaru, kojem je prisustvovalo 50 učesnika, su obrađene sljedeće teme:

       Nacrt zakona o javnim nabavkama – izmjena postojećih rješenja,

       Javne nabavke radova – procedure, uslovi za učešće, rješavanje najčešćih dilema,

       Nacrt zakona o javnim nabavkama – nova rješenja

       Finansijske usluge u procesu javnih nabavki – bankarske usluge, usluge osiguranja i primjeri iz prakse.

Seminar je održan u velikoj sali hotela Integra, u prijatnoj atmosferi. Predavači su tokom seminara odgovorili na brojna pitanja od strane učesnika.

 

Izvor