BANJALUKA – Udruženje ekonomista RS – SWOT organizovalo je 24. decembra u Banjaluci seminar “Zakon o privrednim društvima – početak primjene” kojem je prisustvovalo oko 140 polaznika, od privrednika do službenika javnog sektora.

Predavači su istakli da primjena Zakona o privrednim društvima u RS počinje 1. januara, te da će olakšati osnivanje preduzeća i omogućiti veću zaštitu malih akcionara.

Slavica Bogdanović, pomoćnik ministra industrije, energetike i rudarstva RS, kazala je da se radi o obimnom sistemskom zakonu koji će zamijeniti postojeći Zakon o preduzećima i biti uveliko usklađen sa direktivama kompanijskog prava EU.

Kao ključne novine Zakona o privrednim društvima navela je pojednostavljivanje postupka osnivanja firmi.

"Neće više biti sprovođenja upravnog postupka radi utvrđivanja ispunjenosti uslova prostora u kojem će se obavljati privredna djelatnost u pogledu tehničke opremljenosti, zaštite na radu i zaštite životne sredine. To će sigurno skratiti osnivanje društava za 15 do 30 dana", istakla je ona.

Naglasila je, takođe, da će ubuduće osnivački akt društva predstavljati jedini opšti akt čime se ukida obaveza izrade statuta firme, te da će sami osnivači, izuzev otvorenih akcionarskih društava, moći procjenjivati unesene nenovčane uloge.

Marko Rajčević, predsjednik Radne grupe za izradu Zakona o privrednim društvima, taj pravni akt nazvao je "ustavom privrede", zbog njegove obimnosti i sveobuhvatnosti.

On je istakao da novi zakon preciznije utvrđuje dužnosti članova uprave prema društvu, detaljnije propisuje sukob interesa i konkurencijske odnose, te utvrđuje ništavnost poslova koji su sklopljeni suprotno tim odredbama.

Rajčević je kazao da se maksimalan broj članova društva s ograničenom odgovornošću povećava sa 30 na 50, za zatvorena akcionarska društva do 100, dok oni koji imaju više od 100 članova moraju poslovati kao otvorena akcionarska društva.

Kada je u pitanju zaštita malih akcionara, koja je do sada bila na prilično niskom nivou, novi zakon je utvrdio institut "nesaglasnih akcionara", odnosno onih koji se protive važnim odlukama većinskih akcionara čime stiču pravo da od društva zahtijevaju otkup njihovih akcija po tržišnoj cijeni.

Predavači na seminaru bili su i Jovanka Jovanović, predsjednik Osnovnog suda u Doboju, koja je govorila o obavezama upisa u sudski registar, koje proizilaze iz Zakona o privrednim društvima, te Mira Potkonjak iz Komisije za hartije od vrijednosti RS koja je pojasnila budući rad skupština akcionara u skladu sa novim zakonom.

Sva preduzeća imaju rok od dvije godine da svoje akte usklade s odredbama Zakona o privrednim društvima.

GALERIJA

Mira_Potkonjak_-_Postupak_rada_i_odlucivanja_skupstine_akcionarskog_drustva

 
Izvor