BANJALUKA – Vlada Republike Srpske donijela je danas, na 58. sjednici, održanoj u Banjoj Luci, Odluku o odobravanju sredstava za socijalno zbrinjavanje radnika kojom se 895.000,97 KM usmjeravaju za uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za 256 radnika iz 20 preduzeća, koji su  procesom stečaja ili likvidacije preduzeća ostali bez zaposlenja.

Od navedenog iznosa, 159.210,40 KM se usmjerava za pojedinačnu uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za 23 radnika iz 13 preduzeća koji su se prijavili na Javni poziv Fonda PIO Republike Srpske i koji sa ovom uplatom ispunjavaju uslove za starosnu penziju, a preostali  iznos od 735.790,57 KM se usmjeravaju za uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za 233 radnika iz 7 preduzeća koja su u stečaju.

U toku 2019. godine sredstvima iz budžeta socijalno je zbrinuto ukupno 1.507. radnika.

Vlada Republike Srpske razmatrala je i Informaciju o zahtjevima Sindikata lokalne samouprave, uprave i javnih službi Republike Srpske i Sindikata uprave Republike Srpske u vezi sa zaključivanjem Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u oblasti lokalne samouprave.

Vlada Republike Srpske je saglasana da se produži rok važenja Posebnog kolektivnog ugovora na godinu dana, te da se o zahtjevima sindikata u vezi sa Posebnim kolektivnim ugovorom razgovara u narednom periodu.  (Swot)