SARAJEVO – Savjet ministara BiH danas je usvojio set mjera kojima bi trebalo da budu smanjena primanja zvaničnicima, državnim službenicima i drugim zaposlenim u institucijama na državnom nivou.

Savjet ministara BiH utvrdio je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH i donio odluku o visini osnovice za obračun plate zaposlenim u institucijama BiH, te odluku o visini novčane naknade zaposlenim u institucijama BiH za ishranu tokom rada, koje će Ministarstvo finansija i trezora BiH uputiti Parlamentarnoj skupštini BiH po hitnoj proceduri.

Prema odluci, osnovica za obračun plata sa sadašnjih 535 KM biće smanjena na 498 KM, čime će biti obezbijeđene uštede od 17,5 miliona KM u 2009. godini.

Topli obrok biće smanjen sa sadašnjih 11 KM na osam KM za svaki dan proveden na radu, čime će biti ostvarene uštede od 10 miliona KM.

Tako će na nivou BiH biti ostvarene dogovorene uštede od 40 miliona KM na godišnjem nivou u skladu sa ispunjavanjem zahtjeva koji je Međunarodni monetarni fond /MMF/ postavio za zaključivanje stendbaj aranžmana za period od 2009. do 2012. godine, saopšteno je iz Savjeta ministara BiH.

Izmjenama i dopunama Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH stvoreni su uslovi za smanjenje regresa, a njima je i u periodu trajanja aranžmana sa MMF-om zaustavljeno povećanje izdataka za plate po svim osnovama.

Izvor Agencije