BANJALUKA – Ukupna bilansna suma bankarskog sektora u Republici Srpskoj u prošloj godini manja je za sedam odsto nego u godini ranije, navodi se u godišnjem izvještaju Agencije za bankarstvo RS.

U izvještaju se konstatuje da je u prošloj godini bankarski sektor bio suočen sa negativnim posljedicama globalne ekonomske i finansijske krize, ali da je stabilan, likvidan i sposoban da sve obaveze izvrši u roku dospjeća.

        Na globalnu krizu banke su reagovale restriktivnijom i opreznijom kreditnom politikom, strožijom klasifikacijom kreditnih i drugih potraživanja, dok je poseban akcenat bio stavljen na održavanje i planiranje pozicija likvidnosti.

        Od 10 banaka u RS, osam je u prošloj godini ostvarilo ukupnu neto dobit od 21,7 miliona KM, jedna banka je imala gubitak od 4,3 miliona KM, a jedna gubitak od 300.000 KM. Ukupna aktiva banaka je u prošloj godini iznosila 5,38 milijardi KM i imala je stopu pada od šest odsto u odnosu na kraj ranije godine.

        Najznačajnije promjene u strukturi aktive je bilo smanjenje učešća novčanih sredstava sa 34 na 28 odsto u ukupnoj aktivi, koji su imali ukupni iznos od 1,5 milijardi KM, a što je direktna posljedica pada depozita.

        Neto krediti su imali ukupnu vrijednost od 3,5 milijardi KM i za jedan odsto su veći u odnosu na kraj 2008. godine, a posmatrano prema ročnoj strukturi dominantno učešće – od 77 odsto imaju dugoročni krediti.

        Ukupni krediti dati građanima u prošloj godini bili su 2,05 milijardi KM i manji su za sedam odsto u odnosu na 2008. godinu. Ukupna zaduženost građana po kreditima u prošloj godini bila je 1.393 KM po stanovniku i manja je za 94 KM u odnosu na pretprošlu godinu.

        Struktura pasive banaka u prošloj godini je značajno promijenjena, tako da je došlo do pada depozita za 12 odsto u odnosu na godinu ranije. Depoziti, kao osnovni izvor sredstava, iznosili su 4,16 milijardi KM, a trend smanjenja depozita ima za posljedicu ograničenje rasta kreditne funkcije banaka.

        Uzeti krediti u prošloj godini imali su vrijednost od 557 miliona KM i po strukturi ih čine krediti domaćih izvora – krediti Investiciono razvojne banke RS od 410,6 miliona KM, te 109,6 miliona KM kredita stranih banaka. Štednja je imala vrijednost od 894,2 miliona KM i za 16 odsto je veća nego na kraju prethodne godine.

Izvor Agencije