BANJALUKA – Poreska uprava Republike Srpske u prvih pet mjeseci prikupila je 1,123 milijarde KM ili za 164,7 miliona KM više nego prošle godine, dok je po osnovu indirektnih poreza Republici Srpskoj doznačeno 589 miliona KM ili 69 miliona KM više nego u istom periodu prošle godine.

Rast direktnih i indirektnih poreza u Republici Srpskoj je dobar znak, a ukoliko se ovi trendovi nastave i u narednih sedam mjeseci, što nije nemoguće, porast prihoda mogao bi iznositi i više od 400 miliona KM, smatraju ekonomisti.

Prema informaciji Poreske uprave Republike Srpske, u prvih pet mjeseci prikupljeno je 86,6 miliona KM više nego u istom periodu 2019. godine, koja je bila rekordna i koja nije bila opterećena pandemijom virusa korona.

Rast prihoda Poreska uprava RS zabilježila je i kod direktnih poreza, ali i po osnovu doprinosa, pa je tako prihod po osnovu direktnih poreza iznosio 226,1 miliona KM ili 47,7 miliona KM više nego u prvih pet mjeseci prošle godine, dok je po osnovu doprinosa prikupljeno 709,9 miliona KM, što je za 76,5 miliona KM više nego u periodu januar-maj 2020. godine.

Kod direktnih poreza najveći rast ostvaren je po osnovu poreza na dobit, koji je naplaćen u iznosu od 121,9 miliona KM ili 30,4 miliona KM više nego u prvih pet mjeseci prošle godine. U slučaju doprinosa za Fond PIO naplaćeno je 403,8 miliona KM ili 12 odsto više u odnosu na prvih pet mjeseci prošle godine, dok je za Fond zdravstvenog osiguranja naplaćeno 256,9 miliona KM ili 13 odsto više.

“Rast javnih prihoda je pozitivan ekonomski fundament. Kada javni prihodi rastu, jedan je zaključak, a to je da je ekonomija aktivna. Veći rast – veća aktivnost. Optimizam treba da postoji, barem kada je ekonomski sistem u pitanju. Korisno je ovaj rast posmatrati u kontekstu rezultata 2019. godine, jer prošla godina ne treba da bude pretjeran uzor s obzirom na to da je polazna osnova niska, ali je evidentan rast, ne samo u odnosu na prethodnu, nego i u odnosu na 2019. godinu”, rekao je ekonomista Saša Stevanović dodajući da se postavlja pitanje šta raditi sa tim prihodima.

On ističe da u dogledno vrijeme viškove treba usmjeravati ili u popravljanje međunarodne investicione pozicije Republike Srpske, ili u stimulisanje faktora proizvodnje, prije svega rada, te da projekat uključivanja mladih na tržište rada treba da bude jedan od prioriteta.

Kada je riječ o indirektnim porezima, prema podacima Uprave za indirektno oporezivanje BiH, prihodi u prvih pet mjeseci ove godine u odnosu na prošlu veći su za 214 miliona KM. Ono što je zanimljivo jeste da je rast prihoda po osnovu indirektnih poreza značajnije porastao u Republici Srpskoj nego u Federaciji BiH s obzirom na to da je FBiH doznačeno 30 miliona, a Republici Srpskoj čak 69 miliona KM.

“Nakon što je UIO privredi vratila 594 miliona KM povrata PDV-a, neto prikupljeni prihodi koji su otišli u raspodjeli korisnicima u prvih pet mjeseci 2021. godine, a to su država, entiteti i Brčko distrikt, iznosili su dvije milijarde i 500 miliona KM i veći su za 147 miliona KM u odnosu na prihode koje su sa jedinstvenog računa korisnici dobili u istom periodu 2020. godine”, rekli su u Upravi za indirektno oporezivanje BiH.

Prošle godine u prvih pet mjeseci Republika Srpska sa jedinstvenog računa BiH dobila je 520 miliona KM, od kojih je na otplatu spoljnog duga otišlo 92 miliona KM, dok je u prvih pet mjeseci ove godine Republici Srpskoj doznačeno 589 miliona KM, a na otplatu spoljnog duga otišlo je 94 miliona KM. Rast prihoda po osnovu PDV-a u Republici Srpskoj u prvih pet mjeseci u odnosu na isti period prošle godine iznosi 13,26 odsto.

“Došlo je i do izmjene koeficijenata u raspodijeli kod indirektnih poreza, gdje je Republika Srpska održavanjem unutrašnje tražnje napravila dobar potez. Ukoliko analiziramo mjere usmjerene prema unutrašnjoj tražnji, možemo evidentirati da je u radu sa privredom postignuto sa malo mnogo. Ukoliko se ovakvi trendovi nastave, 400 miliona veća naplata prihoda nego prethodne godine nije nedostižna”, zaključio je Stevanović. (Nezavisne)