SARAJEVO – Banke u BiH do 8. maja treba da se očituju o 16 smjernica i preporukama ombudsmana za zaštitu potrošača BiH, od kojih se tri odnose na kamate na kredite, a ukoliko odbiju da ih ispoštuju biće podvrgnute inspekcijskim kontrolama i mogućim kaznama.

Zaključeno je to juče u Mostaru na sastanku posvećenom usaglašenosti poslovanja banaka sa Zakonom o zaštiti potrošača BiH, a u vezi s povećanjem kamatnih stopa na kredite. Sastanku su osim ombudsmana za zaštitu potrošača Dragana Doke prisustvovali predstavnici Centralne banke i Udruženja banaka BiH, Uprave za inspekcijske poslove FBiH, ali ne i predstavnici entitetskih agencija za bankarstvo.

"Ombudsman za zaštitu potrošača je u skladu sa zakonom donio smjernice i preporuke koje se tiču potrošačkih kredita, od kojih se tri odnose na kamatne stope, a ostale na uvjete i modele ugovora o kreditima. Udruženje banaka BiH do 8. maja će organizovati sastanak u Sarajevu na kojem će se zajedno s bankama i nadležnim institucijama očitovati o ovim smjernicama. Ukoliko reakcija bude negativna, inspekcije će postupiti u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, a što uključuje i kažnjavanje banaka", kazala je Ljubica Čolović, pomoćnik ombudsmana za zaštitu potrošača BiH.

Odbila je detaljnije govoriti o sadržaju smjernica, kazavši da će javnost o njima biti upoznata nakon sastanka bankara u Sarajevu.

Zoran Ćorić, direktor Glavne jedinice Centralne banke BiH u Mostaru, istakao je da su na sastanku ombudsman za zaštitu potrošača i direktor Federalne uprave inspekcija Ibrahim Tirak ostali na stajalištu da su banke neosnovano podigle kamatne stope, te da bi trebalo da ih vrate na raniji nivo.

"Ključno je da li su se banke pridržavale člana 54 Zakona o zaštiti potrošača, koji predviđa da potrošač mora biti upoznat sa svim ugovornim obavezama, uključujući i uvjete za promjene godišnje kamatne stope. Bitno je da se precizira ne samo kad se mijenjaju kamate, nego i da se jasno obrazloži zašto su krediti poskupjeli i pod kojim okolnostima se kamate mogu povećavati", naglašava Ćorić.

Zaključuje da je aktivnošću inspekcija i ombudsmana Zakon o zaštiti potrošača BiH nakon tri godine izvučen iz ladice, ali da Centralna banka BiH u tom domenu nema nadležnosti.

Mehmedić traži niže kamate

Premijer Kantona Sarajevo Besim Mehmedić očekuje da će banke s kojima kanton sarađuje i preko kojih plasira svoja sredstva, ponuditi modalitete za rješavanje problema u vezi s kreditima. Mehmedić se juče sastao sa direktorima Intesa Sanpaolo banke BH, Raiffeisen banke, UniCredita i Union banke kako bi izašle u susret građanima, smanjile kamate na podignute kredite i omogućile kreditiranje stanovništva pod povoljnijim uslovima. Behmedić je izrazio zabrinutost zbog povećanja kamata na podignute kredite i slabog plasmana kredita prema privrednim subjektima i građanima u Kantonu Sarajevo.

Izvor Nezavisne novine