BANJALUKA – Većina banaka u Republici Srpskoj naplaćuje naknadu za prijevremeno vraćanje kredita, a one se od banke do banke i u zavisnosti od vrste kredita koji se vraća, kreću od dva do pet odsto.

U Agenciji za bankarstvo RS ističu da bankama nije zakonom zabranjeno da od klijenata naplaćuju “penale”, ako je to definisano ugovorom o kreditu.

– Odlukom o jedinstvenom načinu obračuna i iskazivanja efektivne kamatne stope na kredite i depozite propisano je da banke ne mogu, u slučaju prijevremene otplate kredita obračunavati i naplaćivati naknadu za raskid ugovora u procentualnom iznosu većem od onog koji je predviđen u ugovoru prilikom odobravanja kredita – kazali su u Agenciji za bankarstvo RS.

U Unikredit banci kažu da je naknada za prijevremeno zatvaranje kredita jednaka procentu naknade za obradu kreditnog zahtjeva.

– Ta naknada se obračunava na preostali iznos duga po glavnici. Za svaki kredit se plaća različita naknada za prijevremeno vraćanje kredita – kažu u ovoj banci.

Voditelj Odjeljenja za poslovanje sa stanovništvom Hipo Alpe Adria banke Ljiljana Krsman kaže da su to regularne naknade o prijevremenom zatvaranju kredita, koje su navedene u svakom ugovoru o kreditu.

– Ovim naknadama banke štite svoje legitimne interese prije svega od nelojalne konkurencije, a takođe i svoje interese po pitanju planiranih i očekivanih prihoda po svakom odobrenom kreditu – kazala je Krsman.

U NLB Razvojnoj banci kažu da se naknada naplaćuje u procentualnom iznosu koji je primijenjen prilikom obrade kredita.

U svijetu banke ne naplaćuju naknade za raniju otplatu kredita.

Predsjednik sekcije za bankarstvo u Udruženju ekonomista RS “SWOT” Aleksandar Ljuboja kaže da ove klauzule u ugovoru postoje kod većine banaka.

– Banke prilikom obezbjeđenja sredstava za kredit imaju određene troškove i na taj način ih, prilikom ranijeg zatvaranja kredita, pokrivaju. Individualno je od banke do banke koliki će procenat uzeti, a najčešće se te naknade kreću između dva i pet odsto – kazao je Ljuboja.

On je naglasio da su se ove naknade u većem obimu počele naplaćivati tek poslije ulaska velikih bankarskih grupacija na tržište BiH.

Obračun

Aleksandar Ljuboja ističe da su se naknade za ranije vraćanje kredita najčešće obračunavale u slučaju kada se jedan kredit zatvara kreditom iz druge banke.

–          Neke banke imaju praksu da klijente koji zatvaraju kredit iz svojih sopstvenih sredstava najčešće oslobađaju plaćanja naknade – kazao je Ljuboja.

Izvor Agencije