SARAJEVO – Koncept razvoja gasne mreže u BiH počiva na dijametralnim stavovima kompanija iz Republike Srpske i Federacije BiH, koji se najviše ogleda kroz gasovod “Sava” i gasovod Brod – Zenica.

Kako je saopšteno iz “BH Gasa”, projekt  “Sava”  zagovara firma “Slavija Internacional” iz Laktaša, dok izgradnju gasovoda Brod – Zenica zagovara kompanija “BH-Gas” d.o.o. Sarajevo.

“BH-Gas” se u proteklom periodu u nekoliko navrata obratio javnosti i ukazao da je projekt “Sava” najneisplativiji projekt u BiH, jer prolazi dijelom BiH koji uopšte nema razvijenu industriju, dok je gustina naseljenosti takva da ne može osigurati dovoljnu potrošnju u rezidencijalnom sektoru.

S druge strane, gasovod Brod – Zenica prolazi gusto naseljenim dijelom BiH, gdje je industrija zastupljena u dovoljnoj mjeri da osigura isplativost projekta.

Pored ovoga, a u svrhu medijskog predstavljanja, tvrde u “BH-Gasu”, firma “Slavija Internacional” prezentuje određene podatke za projekat “Sava” koji apsolutno nemaju dodirnih tačaka s postojećim niti realnim mogućnostima te imaju za cilj samo zbunjivanje javnosti i stvaranje što bolje slike o projektu.

“BH-Gas” javno poziva predstavnike firme “Slavija Internacional” kao vlasnika dodijeljene koncesije za ovaj gasovod da prezentuju sljedeće podatke o projektu “Sava”: studiju izvodljivosti, procjenu potrošnje za kompletnu trasu gasovoda, izvedbeni projekt, konstrukciju finansiranja i osnovu po kojoj će “Slavija Internacional” osigurati gas putem “Srbijagasa”.

U “BH-Gasu” smatraju da bi prezentovanje ovih podataka, ukoliko naravno postoje, bilo korisno za sve učesnike u gasnoj i uopšte privredi u BiH te s druge strane za krajnje potrošače.

“BH- Gas” je pored ovoga spreman na javno suočavanje tehničkih i ekonomskih podatka i parametara s firmom Slavija Internacional o pitanju ovih dvaju projekata da bi javnost bila što bolje informisana o kompletnoj situaciji, odnosno da bi ista procijenila koji je projekt potrebniji BiH u sektoru gasne privrede.

Iz “BH-Gasa”, također, najavljuju da će 3. novembra održati u Sarajevu sastanak s delegacijom kompanije Srbijagas da bi otvoreno razgovarali i o ovoj temi te da bi pokušali usaglasiti stavove o mogućoj saradnji, što će s jedne strane BiH omogućiti razvoj u ovom segmentu, a kompaniji “Srbijagas” ekonomsku isplativost s druge strane.. Delegaciju Srbijagasa će predvoditi generalni direktor Dušan Bajatović, dok će pored predstavnika “BH-Gasa”, sastanku prisustvovati i predstavnici kompanije Energoinvest d.d. Sarajevo.

Izvor Agencije