BANJALUKA/SARAJEVO – “Ekonomija BiH je posljednjih mjeseci naglo krenula silaznom putanjom …“, navodi se pismu namjera koje su MMF-u uputile vlasti BiH.

U pismu vlasti su otkrile da ekonomska kriza, ali i loše planiranje, rast plata u javnom sektoru i eksplozivan kreditni rast od 30 odsto prošle godine, ostavio mnogo veće posljedice, nego što su političari spremni priznati svojim građanima.

„Predviđamo da će BDP ove godine biti smanjen za oko tri procenta….u 2010. se očekuje lagani oporavak, ali je vjerovatno da će rast ostati blizu nule“, ističe se u Pismu.

„Udar koji sada globalna ekonomska i finansijska kriza vrši na našu pregrijanu ekonomiju, naročito je oštar“. ..“Rast izvoza je usporen krajem 2008., da bi u 2009. postao negativan. Kreditni rast je zaustavljen, što je u suštini ugušilo domaću potražnju. Rezultat je pad uvoza, kao i prihoda od indirektnih poreza, koji su dodatno pod udarom zbog smanjenja carina, kako je previđeno Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju (SSP)“.

Suzbiti efekte krize

Vlasti BiH ističu da su brzom akcijom pokušali suzbiti efekte krize i to smanjenjem stope obavezne rezerve, podizanjem osiguranog depozita sa 7 500 KM na 20 000 KM. „Suočene sa padom prihoda, u odnosu na projekciju, naše vlade su preduzele korake da ograniče potrošnju u odnosu na prvobitno planirani budžet. Međutim, rapidno pogoršanje vanjskog i finansijskog okruženja, stvara se značajna potreba za vanjskim i budžetskim finansiranjem, iziskujući tako i potrebu za brzim prilagođavanjem“, navodi se u Pismu namjera.

Vlasti ističu da je Valutni odbor osigurao makroekonomsku stabilnosti, s niskom stopom inflacije i on uživa široku političku i podršku javnosti. „Priznajemo da se prilična depricijacija deviznog kursa kod regionalnih trgovinskih partnera BiH ipak može negativno odraziti na održivost aranžmana Valutnog odbora“.

Vlasti BiH, obećavaju opreznu fiskalnu politiku, „svjesne da bi sa dosadašnjim trendovima potrošnje i postojećim izvršenjem prihoda deficit konsolidirane generalne vlade u 2009. godine moga dostići 7,8 odsto BDP. Osim poteškoća u finansiranju takvog deficita, rastući fiskalni debalansi mogi bi prijetiti i fiskalnoj održivosti u srednjoročnom periodu“.

Vlasti su obećale mjere koje će usmjeriti na kontrolisanje tekućih rashoda, da bi otvorili prostor za potrošnju na veoma potrebnu infrastrukturu.

Vlasti priznaju da su plate u javnome sektoru rasle veoma rapidno proteklih godina, i obećavaju da će taj rast ubuduće obuzdati na svim nivoima vlasti.

Rezanje troškova u RS

Vlada RS će smanjiti potrošnju na naknade zaposlenima, smanjujući plate najbolje plaćenih državnih službenika za 10 posto, smanjujući dnevnice za poslovna putovanja, ujednačujući pravilnik o naknadama i usvajajući zamrzavanje zapošljavanja za cijelu godinu.

Opštine Republike Srpske i vanbudžetski fondovi će raditi uštede na platama, penzijama i drugoj tekućoj potrošnji. Smanjenje naknada u opštinama iznosit će 25 miliona maraka, a u zdravstvenim fondovima 30 miliona maraka, a usvojit će se i zakon o platama na nivou opština. RS planira uštedjeti 25 miliona KM redefinisanjem uslova prijevremenog penzionisanja i uvođenjem promjena u indeksaciji u skladu sa švajcarskim modelom.

Smanjenje u FBiH

Vlada Federacije će preduzeti sveobuhvatne reforme sistema plaćanja po osnovi prava, u konsultacijama sa Svjetskom bankom. Kako će za reforme trebati vremena, iskazana je namjera da se tokom idućih 18 mjeseci postupno kompletira revizija različitih zakona. “Kao prvi korak, do kraja 2009., namjeravamo eliminisati posebne beneficije za nezaposlene, demobilizirane branitelje tako što ćemo dopustiti da istekne važenje ove klauzule, uvesti prihodovni prag za ostvarivanje prava na socijalno davanje za civilne invalide, civilne žrtve rata, ratne invalide i demobilizirane branitelje, (ili) smanjiti sva plaćanja po osnovi prava za 10 posto i ukinuti indeksaciju, reformirati mirovinska prava ratnih vojnih invalida i demobiliziranih branitelja”, obećali su iz federalne Vlade.

Izvor Capital.ba