BANJALUKA/SARAJEVO – Prva tranša novca Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) u iznosu od 400 miliona KM biće već danas uplaćena na račun Centralne banke BiH, koja će, po dogovoru, jednu trećinu sredstava doznačiti RS, a dvije trećine FBiH.

Potvrdio je to juče Ljubiša Vladušić, viceguverner Centralne banke BiH, nakon što je MMF preksinoć u Vašingtonu odobrio stendbaj aranžman za BiH ukupne vrijednosti 1,2 milijardi evra i rokom trajanja od 36 mjeseci.

Sporazum s MMF-om proteklih sedmica bio je zakočen zbog Vlade FBiH koja nije bila ispunila dogovorene uslove budžetske uštede.

Nikola Špirić, predsjedavajući Savjeta ministara BiH, izrazio je juče zadovoljstvo postignutim aranžmanom s MMF-om, istučući da će ta sredstva pomoći BiH u prevazilaženju prvog udara globalne ekonomske krize.

Ministar finansija i trezora BiH Dragan Vrankić kazao je da su zvaničnici iz BiH na razgovorima u Vašingtonu otklonili zabrinutost predstavnika MMF-a u pogledu političke spremnosti za realizaciju uslova stenbaj aranžmana.

"U pismu namjere smo ih uvjerili da neće doći do povećanja javne potrošnje, već, naprotiv, do štednje, što je jedan od osnovnih sadržaja politike koju namjeravamo sprovesti", istakao je Vrankić.

Govoreći o značaju dobijanja novca od MMF-a, Vrankić je istakao da se BiH ove godine suočava s padom prihoda od indirektnih poreza za 12 odsto u odnosu na prošlu godinu.

Premijer FBiH Mustafa Mujezinović obavijestio je juče delegate Doma naroda Parlamenta FBiH da je MMF odobrio stendbaj aranžman sa BiH, poručujući im da će Vlada FBiH "učiniti sve da napravi sistem koji će funkcionisati na normalnim principima, uz pomoć svih vas".

On je istakao da bez stendbaj aranžmana ne bi bilo daljeg normalnog života u BiH, te pozvao Parlament FBiH na saradnju u novonastalim okolnostima.

Aleksandar Džombić, ministar finansija RS, kazao je da sredstva MMF-a tom entitetu nisu bila neophodna kao FBiH, ali da će doprinijeti makroekonomskoj stabilnosti RS.

"Prvi priliv sredstava za RS u iznosu od 136 miliona KM u toku ovog mjeseca nećemo koristiti samo za namirenje manjka prihoda već ćemo ih i u značajnoj mjeri iskoristiti za kapitalna ulaganja", istakao je Džombić.

Napomenuo je da RS bilježi manjak prihoda od 70 miliona, mahom po osnovu carina i PDV-a. On je ukazao da će RS u realizaciju obaveza iz aranžmana krenuti već iduće sedmice, kada se očekuje usvajanje predloženog rebalansa budžeta RS u Narodnoj skupštini.

"Važno je da se odmah krene u realizaciju obaveza iz stendbaj aranžmana do kontrole MMF-a koja će uslijediti u septembru ili oktobru", dodao je on.

Vjekoslav Bevanda, ministar finansija FBiH, dobijena sredstva ocijenio je kao bajpas, ukazujući na neophodnost sprovođenja strukturalnih reformi, kako ne bi bila obustavljena kasnija druga tranša MMF-a.

"Pravila su jasna i nadam se da će svakom doći do pameti da je u cijelom svijetu kriza. Imate primjer Litve koja je budžetskim korisnicima smanjila primanja za 59 odsto, a do jučer su bili ispred nas. Zbog toga i kod nas treba imati više razumijevanja za uštede", naglasio je Bevanda.

Kozarić: Pozitivan signal za investitore

Guverner Centralne banke BiH Kemal Kozarić kazao je juče da su koristi od aranžmana s MMF-om višestruke, prije svega zbog sredstava koja će BiH dobiti, ali i zbog finansijske discipline koja je potrebna, te kredibiliteta države.

Kozarić smatra da aranžman s MMF-om i dobijanje sredstava potvrđuju da BiH ide u pravom smjeru i da će biti makroekonomski održiva.

"Budžetska potrošnja biće manja i svedena u okvire koji su samoodrživi, a to će biti pozitivan signal potencijalnim investitorima, kreditorima i komercijalnim bankama da nastave s aktivnostima", naglasio je on.

Guverner očekuje da će odobravanjem stendbaj aranžmana, s podrškom BiH nastaviti i Svjetska banka, Evropska banka za obnovu i razvoj i drugi kreditori i investitori.

Sindikat dobio objašnjenje od MMF-a

Međunarodni monetarni fond tražio je isključivo smanjenje javne potrošnje i saglasni su da se interventnim zakonom ne treba rušiti radno zakonodavstvo, izjavio je Edhem Biber, predsjednik Saveza samostalnih sindikata BiH, nakon razgovora s predstavnicima MMF-a u Vašingtonu putem video-linka.

Dodao je da Sindikat podržava stendbaj aranžman ako to ne znači rušenje radnog zakonodavstva.

"Razjasnili smo situaciju. MMF nije odobrio aranžman na osnovu zakona koji predviđa smanjenje plata budžetskim korisnicima za 10 odsto, već na osnovu pisma namjere, a u tom pismu je predviđeno smanjenje javne potrošnje za određeni procenat. Nije navedeno kome treba biti smanjeno", kazao je Biber.

Napomenuo je da je zakon koji je usvojila Vlada FBiH stavljen iznad Zakona o radu i kolektivnih ugovora, čemu se Sindikat protivi, te da su potrebne izmjene.

Izvor Nezavisne novine