SARAJEVO – Ukupni krediti domaćim sektorima u Bosni i Hercegovini na kraju avgusta 2021. godine iznosili su 20,83 milijarde KM i u odnosu na prethodni mjesec povećani su za 14,2 miliona KM (0,1%), objavila je Centralna banka BiH u komentaru monetarnih kretanja za avgust 2021. godine.

Kreditni rast registrovan je u sektoru stanovništva za 40,5 miliona KM (0,4%) i javnih preduzeća za 3,9 miliona KM (0,8%).

Pad kreditnog rasta registrovan je u sektorima privatnih preduzeća za 22,2 miliona KM (0,3%), vladinih institucija za 2,9 miliona KM (0,3%) i ostalih domaćih sektora za 5,1 miliona KM (3%).

Godišnja stopa rasta ukupnih kredita u avgustu 2021. godine iznosila je (2,4%), nominalno 491,9 miliona KM. Godišnji rast kredita registrovan je u sektorima stanovništva za 403,5 miliona KM (4,1%), privatnih preduzeća za 105,9 miliona KM (1,2%) i vladinih institucija za 36,8 miliona KM (3,3%).

Smanjenje kreditnog rasta registrovano je u sektorima javnih preduzeća za 43,1 milion KM (8,0%) i ostalih domaćih sektora za 11,1 milion (6,4%). (Indikator)