BANJALUKA – Banjalučka berza obavjestila je javnost i investitore da privremeno zaustavlja trgovanje akcijama preduzeća koji Agenciji za posredničke, informatičke i finansijske usluge (APIF) ili direktno Banjalučkoj berzi nisu dostavili finansijske izvještaje za 2008. godinu.

Nakon dobijanja finansijskih izvještaja od preduzeća Banjalučka berza navodi da će iste objaviti na svom internet portalu i donijeti odluku o nastavku trgovanja.

U prilogu se nalazi spisak preduzeća koji nisu dostavili finansijske izvještaje i sa kojima se od 5. maja privremeno zaustavlja trgovanje

Oznaka Naziv emitenta

APSR Autoprevoz PPP a.d. Srbac

BRMT Bromet a.d. Bosanski Brod

DVAN Duvan a.d. Bratunac

GRDM Gradnjamont a.d. Petrovo

GRIJ Grijanje a.d. Bosanski Brod

KLRC Kaluđerica a.d. Petrovo

KNGR Knegrad a.d. Kneževo

LIMR Lim a.d. Rudo

MLDS Mladost a.d. Mrkonjić Grad

MONT Montaža a.d. Doboj

NSTA Nova Štampa a.d. Gradiška

OMAR Omar a.d. Kneževo

PLDG Planinsko dobro Gacko a.d. Gacko

SMUS Šumausluge a.d. Gradiška

TRGR Trgoremont a.d. Banja Luka

UNCM Unicep Company a.d. Banja Luka

Izvor Administrator