NJUJORK  – Evropska centralna banka (ECB) će povećati svoje kamate tri puta ove godine kako bi ugušila inflaciju, tvrde ekonomisti u anketi “Blumberga”, koji svoje stavove zasnivaju na sve raširenijem mišljenju među kreatorima politike ECB da je potrebno hitno djelovati.

Upravni savjet ECB-a će postepeno podizati kamatu na depozite banaka u julu, septembru i decembru kako bi ona do kraja godine dostigla 0,25 odsto, pokazuju rezultati “Blumbergove” ankete.

Kamata na glavne operacije refinansiranja biće, prema mišljenju ekonomista, povećana u septembru i decembru sa sadašnjih nula posto na 0,5 procenata.

Istovremeno, učesnici ankete procjenjuju da će privreda evrozone nastaviti ekspanziju ove godine uprkos rastućim izazovima zbog rata u Ukrajini, pri čemu predviđaju da će bruto domaći proizvod 19-članog monetarnog bloka zabilježiti rast od 2,8 posto u 2022. i od 2,3 procenta u narednoj godini, što za 0,1 procentni poen niže za obe godine nego što su ranije predviđali.

S druge strane, ekonomisti su povećali stopu očekivane inflacije na 6,7 posto za ovu godinu, dok za 2023. prognoziraju usporavanje rasta potrošačkih cijena na 2,6 odsto, odnosno na 1,9 procenata u 2024, što je ispod cilja ECB-a, navodi njujorška agencija.