BANJALUKA – Vlada RS utvrdila je juče Prijedlog zakona o uređenju prostora i građenju, kojim su procedure za izdavanje odobrenja potrebnih za građenje u velikoj mjeri pojednostavljene, a građevinska dozvola moći će da se dobije u znatno kraćem vremenu.

“Cilj ovog zakona je utvrđivanje obaveze donošenja potrebnih prostorno-planskih dokumenata na područjima jedinica lokalne samouprave radi stvaranja jedinstvenog informacionog sistema o prostoru, pojednostavljivanja i skraćenja procedura građenja i uspostavljanja kontrolisane izgradnje”, rekla je novinarima pomoćnik resornog ministra za urbanizam i prostorno planiranje Maida Ibrišagić-Hrstić.

Ona je dodala da je u ovom aktu primijenjena u potpunosti “giljotina propisa”, što će omogućiti jednostavniju proceduru probavljanja odobrenja za gradnju i građevinske dozvole.

“Urbanistička saglasnost kao pravni akt ovim prijedlogom je ukinuta i umjesto nje propisani su lokacijski uslovi kao stručno-tehnički akt”, precizirala je Maida Ibrišagić-Hrstić.

Prema njenim riječima, saglasnost i mišljenja komunalnih i drugih javnih preduzeća, koja su zahtijevala dosta vremena i finansijskih sredstava, prema ovom prijedlogu pribavljaju se samo u situaciji kada se lokacijski uslovi, zbog nepostojanja provedebenog planskog akta, izdaju na osnovu stručnog mišljenja pravnog lica koje je ovlašćeno za izradu prostorno-planske dokumentacije.

Maida Ibrišagić-Hrstić dodala je da je pojednostavljen i postupak izdavanja upotrebne dozvole, da će se moći legalizovati samo već izgrađeni objekti, a da će objekti koji se počnu graditi bez propisanih odobrenja nakon stupanja na snagu ovog zakona biti odmah srušeni.

Ona je naglasila i da je ovim prijedlogom došlo i do pojednostavljenja procedura dobijanja odobrenja potrebnih za građenje posebno složenih infrastrukturnih objekata za koje je utvrđen javni interes.

Ovaj akt je bio povučen iz skupštinske procedure u januaru prošle godine kako bi bio dorađen, s ciljem poboljšavanja rješenja i da bi se dobio kvalitetan zakon u ovoj oblasti.

Vlada RS donijela je i uredbu o posebnoj naknadi učesnicima Narodnoslobodilačkog rata /NOR/, koja zavisi od visine penzije i isplaćivaće se korisnicima kojima je penzija u januaru ove godine veća od februarske.

Posebna naknada određuje se u visini razlike između iznosa januarske i februarske penzije, a biće isplaćivana mjesečno počevši od februara ove godine u tekućem mjesecu za protekli.

“Fond PIO će, po službenoj dužnosti, svim korisnicima posebne naknade donijeti rješenje o isplati”, izjavila je šef Biroa Vlade za odnose sa javnošću Vera Sajić.

Ona je istakla da je Vlada, s ciljem objektivnijeg vještačenja vojnog invaliditeta, odredila Zavod za medicinu rada i sporta da vrši ocjenu vojnog invaliditeta u prvom i drugom stepenu u predmetima iz boračko-invalidske zaštite i zaštite civilnih žrtava rata.

Sajićeva je potvrdila da je donesena i odluka o odobravanju isplate novčanih sredstava u visini od 848.508 KM sa računa posebnih namjena s ciljem realizacije programa stambenog zbrinjavanja porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida od prve do četvrte kategorije.

Vlada je odobrila 6,9 miliona KM Republičkoj direkciji za robne rezerve na ime avansa za regresiranja materijala za sjetvu.

Sajićeva je rekla da će Vlada RS imenovati Radnu grupu za analizu prijedloga ugovora o uređenju imovinsko-pravnih odnosa između BiH i Hrvatske i predlaganje najpovoljnijih rješenja za imovinsko-pravni interes RS, koje će predstavnici RS, u okviru delegacije BiH za zaključenje ugovora o uređenju imovinsko-pravnih odnosa između BiH i Hrvatske, zastupati u pregovorima sa delegacijom iz Hrvatske.

Ona je navela da je ministar pravde RS Džerard Selman izvijestio Vladu RS da BiH potražuje dvije milijarde KM svoje imovine u Hrvatskoj, a Hrvatska potražuje 500 miliona KM svoje imovine u BiH.

Izvor Agencije