BANJALUKA – Na sjednici Skupštine grada Banjaluka usvojen je rebalans budžeta koji sada iznosi 153.500.100 KM i koji je za 19,8 odsto ili za 35.003.530 KM manji u odnosu na planirani budžet za 2009. godinu.

Rebalansom je najveće smanjenje previđeno u okviru pozicija plata i naknada troškova zaposlenih u Administrativnoj službi grada za 13 odsto ili za 3,9 miliona KM.

Predsjednik Skupštine grada Banjaluka Slobodan Gavranović rekao je da je uticaj svjetske ekonomske i globalne krize imao velikog odraza i na prostore BiH, RS, pa i Banjaluke, što je vidljivo slabijim punjenjem budžeta.

On je pojasnio da su budžetski prihodi od indirektnih poreza manji za oko pet miliona KM, a došlo je i do radikalnog smanjenja prihoda od gradske rente, prihoda po osnovu uređenja zemljišta, legalizacije objekata i drugih komunalnih naknada, te planiranih novih investicija u izgradnju objekata u gradu.

Gavranović je rekao da se rebalansom budžeta praktično prati stanje, te je potrebno uravnotežiti prihodi i rashodi.

Gradonačelnik Banjaluke Dragoljub Davidović istakao je da će se ići u novi rebalans ukoliko prihvaćeni rebalans ne bude odgovarao potrebama.

“Prilikom rebalansa vodilo se računa da ni jedna vitalna funkcija grada ne smije biti ugrožena, da najugroženije kategorije, kao što su borci, osobe sa invaliditetom i svi oni koji se finansiraju iz Centra za socijalni rad ostanu kako je bilo projektovano početkom godine, dok je sve drugo bilo podložno nekom smanjenju u različitim procentima”, rekao je Davidović.

Izvor Agencije