SARAJEVO – Kompanija “Pazardžik”, bugarski kupac Fabrike duhana Mostar, poslala je dopis Federalnoj agenciji za privatizaciju (APF) u kojem odbija platiti penale zbog neplaćanja 561.430 maraka za plate radnicima.

Bugari su bili dužni uplatiti taj iznos najkasnije 30 dana nakon što je zaključen kupoprodajni ugovor sa APF-om, a ta obaveza ostala je i nakon što je sudu u Sarajevu podnesena tužba za raskid ugovora.

Uporno odbijanje “Pazardžika” da plati kaznu zbog neizvršavanja obaveza i negiranja drugih odgovornosti u propalom privatizacijskom procesu FDM-a, kako saznajemo od pomoćnice direktora APF-a Tatjane Kosović, nagnalo je ovu instituciju da poduzme druge korake.

Kako nam je rekla, nakon što bude utvrđen tačan datum potpisivanja sporazuma "Pazardžika" sa Poreskom upravom FBiH o odgađanju isplate duga FDM-a, Federalna agencija će, u saradnji sa bankama, aktivirati bankarsku garanciju koju su Bugari uplatili za FDM.

“Kada je riječ o tužbi za raskid ugovora, zatražili smo da je sud uzme u hitan postupak. No, kako je riječ o tužbi sa inostranim elementom, upitno je kada će ročište biti održano”, kazala je Tatjana Kosović.

Prema pouzdanim informacijama koje smo dobili iz Vlade FBiH, slučaj FDM-a neće biti stavljen na dnevni red u doglednom periodu.

Što se tiče prijedloga o tehničko-poslovnoj saradnji mostarske i sarajevske Fabrike duhana, rečeno nam je da su o tome u Vladi FBiH vođeni samo neformalni razgovori.

Izvor Dnevni avaz