Udruženje ekonomista Republike Srpske – SWOT je, pod pokroviteljstvom predsjednika Republike Srpske, 20. i 21. aprila u hotelima “Termag” i “Vučko” na Jahorini organizovao prvi “Jahorina ekonomski forum 2016”. 

Udruženje ekonomista RS SWOT je 1. marta u hotelu „Bosna“ u Banjoj Luci organizovalo seminar pod nazivom primjena novog Zakona o radu u Republici Srpskoj i izmjenama u odnosu na prethodni Zakon.

Udruženje ekonomista RS SWOT je tokom oktobra, u saradnji sa Banjalučkom berzom i Monet Broker-om, održalo tri jednodnevna seminara sa temom "Zakon o jedinstvenom sistemu za multilateralne kompenzacije i cesije". Seminari su održani u Banjaluci (hotel Bosna), Bijeljini (Etno selo Stanišići) i Istočnom Sarajevu (Ekonomski fakultet).

U Banjaluci, u velikoj sali hotela Bosna dana 12.05.2015. Udruzenje ekonomista RS – SWOT organizovalo je seminar posvećen primjeni Novog  Zakona o javnim nabavkama sa posebnim osvrtom na podzakonska akta.

Udruženje ekonomista RS – SWOT je 14. oktobra u hotelu „Jelena“ u Brčkom i 21. oktobra u hotelu „Bosna“ u Banjoj Luci organizovalo seminar pod nazivom „Novi instituti i rješenja u novom Zakonu o Javnim nabavkama“.

Udruženje ekonomista RS – SWOT je 21. februara 2014. godine u hotelu „Bosna“ u Banjaluci organizovalo seminar, koji je bio posvećeni novom Zakonu o javnim nabavkama. Predavači na seminar, kojem je prisustvovalo više od 100 učesnika iz javnih institucija, finansijskih organizacija i poslovne zajednice, bili su g-đa Dragana Ribić, pomoćnik direktora Agencije za javne nabavke BiH, i dr Ostoja Kremenović, predsjedavajući Kancelarije za razmatranje žalbi BiH.

Seminar posvećen novom Zakonu o javnim nabavkama

Nakon završetka izrade "Predstudije razvoja poslovnih zona u Istočnom Sarajevu", Udruženje eknomista RS SWOT održalo je prezentaciju 23.10.2013 godine u prostorijama Administrativnog centra grada Istočno Sarajevo.

20131109012938

U petak, 27.09.2013.godine u prostorijama Područne Privredne Komore Banja Luka održana je sedma sjednica Skupštine Udruženja.

20131109013124

Udruženje ekonomista Republike Srpske SWOT , u Banjaluci je u petak održalo seminar za predstavnike medija „Izvještavanje o finansijskim izvještajima opština i javnih preduzeća“.

Udruženje ekonomista RS SWOT je 23. i 24. maja u Banjaluci organizovalo konferenciju pod nazivom „Aktuelne teme iz oblasti osiguranja i bankarstva. Dvodnevnoj konferenciji je prisustvovalo više od 50 učesnika iz sektora osiguranja i bankarstva, te iz regulatornih agencija za ove oblasti.

20130528155911