BEOGRAD – Udruženje ekonomista Republike Srpske – SWOT uspostavilo je zvaničnu saradnju sa Institutom ekonomskih nauka iz Beograda.

ISTANBUL – Predsjedavajući Savjeta ministara BiH Nikola Špirić rekao je da je Vlada FBiH pružila uvjeravanje da je spremna da realizuje sve elemente ugovora sa MMF-om i da će biti prevaziđeni problemi po pitanju budućnosti stendbaj aranžmana, koji su nastali nakon odluke Predstavničkog doma federalnog Parlamenta da prihvati zahtjeve ratnih veterana.

SARAJEVO – Predsjednik Vlade Federacije BiH Mustafa Mujezinović upozorio je kako će taj entitet uskoro biti u finansijskom kolapsu nakon što je federalni parlament juče donio odluku da neće biti smanjenja naknada ratnim veteranima.

BANJALUKA – Vlada Republike Srpske usvojila je danas informaciju o pripremi zajma za razvojnu politiku, koji će biti finansiran kreditom Svjetske banke od 185 miliona evra, namijenjenih za podršku budžetima u BiH u toku tri godine.

BANJALUKA – Iako je većina preduzeća iz tekstilne i kožarsko-prerađivačke industrije u RS koristila reprogram dugovanja i subvencije Vlade RS, u Udruženju poslodavaca ove industrije smatraju da to nije dovoljno za održavanje proizvodnje. Smanjen obim posla mogao bi da dovede do otpuštanja oko 20 odsto ranika u preduzećima iz ove oblasti.

BANJALUKA – Narodna skupština RS usvojila je danas Konsolidovani izvještaj o izvršenju budžeta RS za prvih šest mjeseci 2009. u kojem se navodi da su budžetska sredstva ostvarena u iznosu od 640.219.061 KM, što predstavlja 38 odsto u odnosu na godišnji i 77 odsto u odnosu na polugodišnji plan.

BANJALUKA – Direktor Fonda PIO RS Zoran Mastilo konstatovao je da je na reformi ovog sistema učinjeno mnogo, ali da se od donošenja Strategije očekuju dodatni značajni pomaci u ovoj oblasti.

BANJALUKA – Direktor Privredne komore RS Dragica Ristić rekla je da je cilj projekta “Partneri za promociju investicija” povezivanje privrednika iz RS sa privrednicima iz Švedske i Španije, te identifikovanje mogućnosti saradnje da bi se privukle strane investicije u oblastima reciklaže, tretiranje otpada i proizvodnje energije iz obnovljivih izvora.

BANJALUKA – Izmjene i dopune Zakona o porezu na nepokretnosti, koje je pripremilo Ministarstvo finansija Republike Srpske, predviđaju da plaćanje poreza na nepokretnosti počne od 1. januara 2011. godine.

BANJALUKA – Prema novom Zakonu o akcizama koji je predvidio uvođenje akciznih markica za svu kafu namijenjenu za maloprodaju, u prodaji od sutra može biti samo kafa obilježena akciznim markicama, saopšteno je iz Uprave za indirektno oporezivanje BiH (UIO) BiH.