SARAJEVO – Banke u Federaciji BiH mogu bez dodatnih troškova reprogramirati kredite svojih klijenata koji nemaju kašnjenja u otplati kredita duže od 90 dana.

BANJALUKA – Promet na Banjalučkoj berzi u januaru je iznosio oko 2,2 miliona maraka, što je najmanji mjesečni promet u posljednjih nekoliko godina.

SARAJEVO – Prema podacima Centralne banke Bosne i Hercegovine (CBBiH), ukupna zaduženost svih domaćih institucionalnih sektora kod banaka u BiH, na kraju novembra 2009. godine iznosila je oko 14,1 milijardu KM. Od toga, na dugoročne kredite otpada oko 10,4 milijarde KM, a na kratkoročne oko 3,7 milijardi KM.

SARAJEVO – Direktor Agencije za osiguranje depozita BiH Josip Nevjestić i direktor za zapadni Balkan u Evropskoj banci za obnovu i razvoj (EBRD) Klaudio Vecoli potpisali su danas ugovor o zajmu ukupne vrijednosti 50 miliona evra.

BANJALUKA – Ustavni sud RS oborio je danas odredbu Pravilnika o utvrđivanju vrijednosti imovine investicionog fonda kojom je određena cijena nula za hartije od vrijednosti iz portfelja zatvorenih investicionih fondova koje ne ispunjavaju uslove tržišnosti.

BANJALUKA – U Banjaluci je održana osnivačka skupština Udruženja posrednika u osiguranju Republike Srpske na kojoj su izabrani organi udruženja i za predsjednika Upravnog odbora izabran je Zoran Vučenović.

BANJALUKA – Investiciono-razvojna banka RS odobrila je do sada 1,3 miliona maraka kredita za početne poslovne aktivnosti za 43 korisnika. Podaci iz baze podataka IRB RS govore da su od 47 razmotrenih zahtjeva četiri odbijena. Izvršna direktorka Sektora za plasmane IRB RS, Mirjana Čomić, zadovoljna je interesovanjem privrednika za ovu kreditnu liniju.

BANJALUKA – Banke koje posluju u BiH su tokom prošle godine smanjile obim svoje kreditne aktivnosti za tri odsto u odnosu na kraj 2008. godine, što dodatno pogoršava stanje u realnom sektoru ekonomije.

SARAJEVO – Upravni odbor Agencije za bankarstvo FBiH donio je odluku o privremenim mjerama za reprogram kreditnih obaveza fizičkih i pravnih lica radi ublažavanja negativnih efekata globalne finansijske krize.

BANJA LUKA – Hypo Broker, Odjel za poslovanje sa hartijama od vrijednosti Hypo Alpe-Adria-Bank Banja Luka, potpisao je Ugovor sa kompanijom “M:tel” o pružanju usluga korporativnog agenta, odnosno investicionog savjetovanja iz oblasti korporativnog upravljanja.