BANJALUKA – BiH, u kojoj 43 odsto radno sposobnih ljudi nema posao, ima ubjedljivo najveću stopu nezaposlenosti u Evropi.

SARAJEVO – U BiH još postoji visok stepen konsenzusa ka evropskom putu koji bi trebalo da bude postignut, iako kasnimo u primjeni potrebnih reformi, rekao je guverner Centralne banke BiH Kemal Kozarić na konferenciji “Na putu prema EU – predstojeći izazovi”, održanoj u Sarajevu.

BANJALUKA – Ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS Srebrenka Golić rekla je da je prioritetni zadatak ovog ministarstva da stvori uslove za što veći angažman domaće radne snage i građevinske operative i da se građevinarstvo vrati na pozicije koje je imalo prije rata.

Međunarodni monetarni fond procjenjuje da je krizom izazvani neto gubitak podrške financijskom sektoru od strane zemalja G-20 godine 2009. iznosio 1,7 posto BDP-a (905 milijardi dolara), dok je diskrecijski financijski poticaj i 2009. i 2010. bio 2 posto BDP-a.

BANJALUKA – Broj kredita koji vraćaju žiranti povećan je lani za više od 1.000 u odnosu na 2009. godinu, podaci su Udruženja banaka BiH.

BANJALUKA – Novim zakonom o pravima boraca neće biti predviđeno ukidanje boračkog dodatka, a izmjene će biti moguće u pravcu redefinicije načina njegovog korištenja i boračkih kategorija koje će ga primati, izjavio je danas ministar rada i boračko-invalidske zaštite RS Petar Đokić.

BROD/BANJALUKA – Radnici Rafinerije nafte u Brodu održali su danas jednočasovni štrajk upozorenja u krugu preduzeća sa koga je od rukovodstva Rafinerije zatraženo da prestane da krši prava radnika zagarantovana Kolektivnim ugovorom i Pravilnikom preduzeća.

SARAJEVO – Povećanje evropske referentne kamatne stope (Euribor) imaće uticaj na rast kamatnih stopa u BiH na dugoročne kredite ugovorene po promjenjivim kamatama, upozoravaju bankari.

SARAJEVO – Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mladen Zirojević izjavio je da će jedna od potencijalnih prednosti sporazuma o slobodnoj trgovini sa Evropskim udruženjem slobodne trgovine (EFTA) biti privlačenje kapitala u BiH.

BANJALUKA – Otežana naplata svih potraživanja, a posebno veliko kašnjenje u otplati kredita, negativno su se odrazile na poslovanje mikokreditnog sektora u Republici Srpskoj u prošloj godini.