BIJELJINA – Predsjednik Vlade RS Aleksandar Džombić izjavio je da je Srpska u ovu godinu ušla sa boljom ”finansijskom kondicijom” od Federacije BiH, Srbije i drugih zemalja okruženja.

BANJALUKA – Upravljanje Fonda PIO RS akcijama preduzeća stečenim u procesu privatizacije je katastrofalno, ocjenjuju ekonomski eksperti, naglašavajući da je na taj način ova institucija oštećena za stotine miliona maraka.

BANJALUKA – Prema Nacrtu budžeta institucija BiH za 2011. godinu, izdvajanja za bruto plate zaposlenih trebalo bi da budu veća za 1,16 miliona KM, za tekuće održavanje zajedničkih institucija za 9,84 miliona maraka, dok će troškovi za struju i komunalije biti veći za 3,53 miliona nego prošle godine.

SARAJEVO – Radnici u Federaciji BiH dobijaće godišnje uvjerenje u uplaćenim doprinosima na plate i ukoliko poslodavac nije izvršavao svoju obavezu u skladu sa zakonom moći će ga prijaviti Poreskoj upravi FBiH.

BANJALUKA – Radnici “Željeznica RS” (ŽRS) stupili su u ponedeljak ujutro u štrajk zahtijevajući od Uprave preduzeća isplatu dugova po osnovu plata i drugih primanja koja su dostigla 21 milion KM.

BANJALUKA – Najveće plate u Republici Srpskoj u 2010. godini imali su zaposleni u oblasti finansijskog posredovanja gdje je prosječna plata iznosila 1.221 marku, dok je najniža plata bila u ugostiteljstvu i iznosila je 531 marku.

BANJALUKA – Predsjednik Vlade RS Aleksandar Džombić upoznao je šefa kancelarije Svjetske banke Marka Mantovanelija o odlučnosti Vlade RS da zadrži nivo javne potrošnje i izvrši neophodne reforme, posebno u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja.

MILIĆI – U kompaniji “Boksit” iz Milića danas su pokrenuta postrojenja u Sektoru drvoprerade, čime su stvoreni uslovi za angažovanje nove radne snage, pa je danas posao na određeno vrijeme dobilo oko 80 mlađih, stručno osposobljenih radnika.

BANJALUKA – Posjedovanje međunarodnih standarda kvaliteta preduzećima iz RS ne obezbjeđuje nesmetan izvoz na tržište Evropske unije, jer i uprkos takvim sertifikatima, većina proizvoda prilikom ulaska u druge zemlje prolazi dodatne analize i kontrole.

SARAJEVO – Od ukupnog broja registrovanih nezaposlenih lica u BiH, krajem godine na listi nezaposlenih nalazilo se 29.015 lica sa fakultetskom diplomom (VŠS i VSS), izjavio je stručni saradnik za odnose sa javnošću Agencije za rad i zapošljavanje BiH Boris Pupić.