BANJALUKA, U tržnim centrima širom Republike Srpske (RS) tokom ove godine prodaja domaćih proizvoda povećana je za 15 do 20 odsto, rezultati su akcije “Naše je bolje” Privredne komore RS.

BANJALUKA, Od 1. januara naredne godine biće ukinute stope carina na uvoz određenih vrsta robe porijeklom iz EU, koje su obuhvaćene aneksima Privremenog sporazuma o trgovini i trgovinskim pitanjima između EU i BiH, potvrđeno je u Upravi za indirektno oporezivanje (UIO) BiH.

BANJALUKA, Pojedine sudije u RS nastavljaju s postupanjem po imovinskim potraživanjima preduzeća iz država nastalih raspadom Jugoslavije za nekretnine na području RS, iako su ti predmeti po sili zakona morali biti obustavljeni.

BANJALUKA, Drvno-industrijsko preduzeće (DIP) “Kozara” iz Kozarske Dubice prodato je u četvrtak za 2,05 miliona maraka “Impregnaciji” iz Beograda, čiji je vlasnik srpska kompanija “Cepter”.

BANJALUKA, Predsjednik Vlade Republike Srpske Aleksandar Džombić rekao je da će 2011. biti godina reformi i ekonomske stabilnosti.

BANJALUKA, Glavni revizor Republike Srpske Boško Čeko izjavio je da će zbog deficita, fondovi penzijsko-invalidskog osiguranja, zdravstvenog osiguranja, ali i dječije zaštite biti u vrlo teškoj situaciji.

SARAJEVO, Bankarski sektor BiH ove godine bio je stabilan, izdržao je izazove koji su bili pred njim kroz ekonomsku krizu, ali činjenica je da će biti iskazan gubitak od 77,4 miliona KM, izjavio je guverner Centralne banke BiH Kemal Kozarić.

SARAJEVO – BiH je u toku prethodnih 11 mjeseci povećala izvoz u zemlje potpisnice Srednjoevropskog ugovora o slobodnoj trgovini (CEFTA) za oko 400 miliona KM, a u EU za oko 800 miliona u odnosu na prošlu godinu, što je i najveći dio ukupnog izvoznog rasta, izjavio je projekt-menadžer Sektora za makroekonomski sistem Spoljnotrgovinske komore BiH

SARAJEVO – Naredna godina u ekonomskom smislu za građane BiH i za sve nivoe vlasti biće jako teška, tako da će sve institucije morati da pokažu visok stepen odgovornosti, izjavio je ministar finansija Federacije BiH (FBiH) Vjekoslav Bevanda.

BANJALUKA – Pet posrnulih strateških preduzeća iz bivšeg poslovnog sistema “Čajavec” iz Banjaluke, nekadašnjeg ponosa vojne industrije Jugoslavije, Vlada RS će pokušati revitalizovati kroz stečajni proces.