Pogoršana likvidnost i ažurnost u isplati odštetnih zahtjeva pojedinih osiguravajućih društava u RS, nedostatak adekvatnog pokrića tehničkih rezervi i nelojalna konkurencija ključni su problemi tog sektora, kazala je Božana Šljivar, direktor Agencije za osiguranje RS.

BANJALUKA – Planirana izgradnja brane i akumulacije za potrebe dva nova hidroenergetska objekta na srednjem toku rijeke Vrbas – HE Bočac 2 i HE Krupa, sa sobom će donijeti više pozitivnih nego negativnih uticaja, kažu u ZP Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad (HEV), preduzeću koje je iniciralo taj projekat.

SARAJEVO – Metalski sektor u BiH bilježi u ovoj godini rast izvoza od 30 posto, ali još nije dostigao vrijednosti koje je ostvarivao 2008.

KNEŽEVO – Odbornici Skupštine opštine Kneževo donijeli su danas odluku o prvoj emisiji obveznica javnom prodajom, vrijednih 5.600.000 KM.

BANJALUKA – Vlada RS utvrdila je Nacrt zakona o izmjenama Zakona o privatizaciji državnog kapitala u preduzećima radi otklanjanja zastoja u rješavanju imovinsko-pravnih odnosa za privatizovana preduzeća i izbjegavanje vođenja upravnih sporova pred nadležnim sudovima, da bi privatizovanim preduzećima bio omogućen što brži upis prava svojine u javnim knjigama.

BANJALUKA – U informaciji o stanju u penzijsko-invalidskom osiguranju u RS Vlada priznaje da je postojeći sistem neodrživ. Da bi penzijski sistem funkcionisao optimalno, izračunali su, potrebno je da na jednog penzionera dolazi najmanje tri radnika. Međutim, u RS nekoliko godina taj odnos je jedan penzioner prema 1,15 osiguranika.

Meksički operator „America Movil SAB”, u vlasništvu najbogatijeg čoveka na svetu Karlosa Slima, kupovinom „Telekoma Srbija” će treći put pokušati da se proširi na evropsko tržište. Kompanija traži odobrenje da iznese svoju ponudu za kupovinu udela u srpskom nacionalnom telekomunikacionom operateru.

SARAJEVO – Udruženja poljoprivrednika, stočara i mesoprerađivača sa područja BiH od novih institucija vlasti tražiće donošenje pravilnika kojim bi bio zabranjen uvoz smrznutog mesa iz evropskih zemalja i država Južne Amerike, starog i po desetak godina.

BANJALUKA – Predloženi budžet grada Banjaluka za narednu godinu je 143 miliona KM, što je za 0,63 odsto manje od ovogodišnjeg koji iznosi 144 miliona KM.

BANJALUKA – Svi radnici Urbanističkog zavoda RS, koji su tokom stečajnog postupka dobili otkaze jutros su vraćeni na posao, potvrdio je juče predsjednik Sindikalne organizacije Zavoda Igor Kljajić.