SARAJEVO – MMF je ocijenio da je BiH ispunila uslove za sklapanje stendbaj aranžmana, izjavio je Mustafa Mujezinović, premijer FBiH.

BANJALUKA – Stupanjem na snagu Zakona o akcizama cijene goriva u Republici Srpskoj povećane su za 12 feninga tako da evrodizel od danas košta 1,75 maraka, dok su benzini oko 1,80 maraka.

BANJALUKA – Obim trgovinske razmjene RS sa inostranstvom za period januar – maj iznosi oko dvije milijarde KM, od čega se na izvoz odnosi 634,6 miliona KM, a na uvoz 1,37 milijardi KM, pa je spoljnotrgovinski deficit oko 740 miliona KM.

BEOGRAD – Industrijska proizvodnja u Srbiji je u maju manja za 19,5 odsto nego u istom mjesecu prošle godine, saopšteno je danas iz Republičkog zavoda za statistiku.

BANJALUKA – Gradska razvojna agencija Banjaluke raspisala je javni poziv za raspodjelu 300.000 KM podsticajnih sredstava za ovu godinu, s tim da najviši iznos pojedničanog granta može biti 5.000 KM.

BANJALUKA – Investiciono-razvojna banka RS je od osnivanja do danas zaprimila samo 16 zahtjeva za kredite za početne poslovne aktivnosti (startap), iako je kamatna stopa daleko najpovoljnija od svih kredita dostupnih na tržištu.

SARAJEVO – Ministar finansija RS Aleksandar Džombić izjavio je da je zadovoljan današnjoj sjednicom Fiskalnog savjeta BiH, jer su ispunjeni svi uslovi prema Međunarodnom monetarnom fondu (MMF) i više nema smetnji da se pristupi realizaciji stendbaj aranžmana.

BEOGRAD – Institut za sociološka istraživanja pri Filozofskom fakultetu Beogradskog univerziteta sproveo je u novembru 2003. jednu od retkih anketa reprezentativnog uzorka odraslog stanovništva Srbije (ali bez Kosova i Metohije) u koju su uključena i pitanja o stavovima prema privatizaciji.

Federacija BiH bez finansijske pomoći međunarodnih finansijskih institucija neće moći plaćati račune, zbog čega je neophodno da ispuni uslove iz stendbaj aranžmana za dobijanje sredstava Međunarodnog monetarnog fonda (MMF).

BANJALUKA – Poreska uprava Republike Srpske produžila je rok za fiskalizaciju treće grupe poreskih obveznika do 15. avgusta.