BANJALUKA – Pravilnik o uslovima i načinima ostvarivanja prava na novčane podsticaje za razvoj poljoprivrede i sela za ovu godinu obezbijedio je mogućnost davanja većih sredstava korisnicima, kao i mogućnost većeg sufinansiranja u odnosu na prošlu godinu, rekao je danas pomoćnik ministra za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu RS Zoran Kovačević.

On je na konferenciji za novinare u Banjaluci naveo da se Pravilnik, koji je logičan slijed Plana raspodjele sredstava, poboljšava iz godine u godinu, ali i da većina mjera, između ostalog, podrazumijeva i pregled stanja na terenu prije isplate sredstava.

Kovačević je pojasnio da se komisijskim radom na terenu utvrđuju dodatni uslovi koje podnosilac zahtjeva za podsticaje treba da ispuni da bi ostvario pravo na novčana sredstva.

Prema njegovim riječima, za prvu grupu mjera u koje spada podrška proizvodnji i dohotku, Pravilnik je povoljniji u odnosu na prošlu godinu, jer je sada procenat sufinansiranja sa 10 povećan na 15 odsto od tržišne cijene.

Kovačević je naveo da je u mjerama ruralnog razvoja, ove godine postignuta saglasnost sa korisnicima da dati Pravilnik ima razvojni karakter s ciljem da poljoprivredni proizvođači postignu konkurentnost svojih proizvoda.

On je dodao da je, takođe, pružena mogućnost za provođenje niza aktivnosti na bazi sufinansiranja s ciljem provođenja mjera u oblasti poboljšanja uslova života i prihoda u seoskoj ekonomiji.

Izvor Agencije