BANJALUKA – Otežan pristup kreditima Investiciono-razvojne banke RS preko komercijalnih banaka, pitanje konkurentnosti, visina cijene drvnih sortimenata i električne energije osnovni su problemi drvoprerađivača.

Potvrdio je to Lazo Šinik, sekretar Udruženja drvoprerađivača RS, nakon jučerašnjeg sastanka sa Slobodanom Puhalcem, ministrom industrije, energetike i rudarstva RS, i Radivojem Bratićem, ministrom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, te Borkom Đurićem, predsjednikom Privredne komore RS.

Šinik je ukazao da preduzeća iz RS u novonastaloj situaciji svjetske ekonomske krize otežano posluju i naglasio da od Vlade RS očekuje prijedlog rješenja kojim će biti prevaziđena ova situacija.

"Već smo pristupili rješavanju pitanja koja participiraju u prijedlozima Udruženja drvoprerađivača usvajajući zaključke na prošloj sjednici prema kojima je otvorena mogućnost usaglašavanja zajedničkih interesa strateških partnera na utvrđivanju cijena drvnih sortimenata", rekao je Puhalac.

On je dodao da će reprogram obaveza za utrošenu električnu energiju uskoro biti omogućen.

"Ministarstvo će i dalje ostati otvoreno za sastanke na kojima se kreiraju rješenja i na koje se dolazi sa konkretnim prijedlozima", naglasio je Puhalac i dodao da očekuje od predstavnika Privredne komore RS da se aktivno uključe u pripremu svih dokumenata koje će imati za svoj osnovni cilj stimulisanje privredne aktivnosti.

"Želimo da ponudimo rješenja kojima ćemo pomoći poslovanje, ali i dati doprinos svim subjektima koji zavise od nas", rekao je Đurić, dodavši da je model sastanaka predstavnika Vlade RS i privrednika put za donošenje kvalitetnih i primjenjivih rješenja.

Sastanku su, između ostalih, prisustvovali Neđo Ilić, direktor "Šuma RS", i Brane Stupar, direktor Investiciono-razvojne banke RS.

Vlada RS je nedavno, s ciljem olakšavanja teške pozicije drvoprerađivača, zadužila "Šume RS" da raspišu tender za trogodišnje ugovaranje prodaje trupaca preduzećima drvne industrije koji bi, prema najavama, uskoro trebalo da bude raspisan.

Pravo na zaključivanje tih ugovora imaće preduzeća za obavljanje djelatnosti finalne prerade drveta, kod kojih u strukturi ukupnog prihoda za prošlu godinu prihodi od proizvodnje iznose najmanje tri miliona maraka, a koja su pozitivno poslovala u protekloj godini i uredno plaćala poreske obaveze i obaveze prema "Šumama RS".

Jedan od uslova i da učešće izvoza tog preduzeća u ukupnom prihodu, bez izvoza trupaca, rezane grade, celuloznog i ogrevnog drveta, bude minimalno 40 odsto.

Izvor Nezavisne novine