BANJALUKA – Poreski obveznici iz RS dugovali su krajem prošle godine milijardu i 247 miliona maraka, rekao Ljubo Golijan, savjetnik direktora Poreske uprave RS.

On je naglasio da se taj dug nije značajnije umanjio ni u ovoj godini. S obzirom na to da je riječ uglavnom o starim dugovima, izvjesno je da će se neke od tih poreskih obaveza teško naplatiti. Razlog je, kako reče Golijan, što ti poreski dužnici najčešće nemaju nikakve imovine koju bi Poreska uprava zaplijenila i prodala i tako namirila dug.

Značajan dio tih poreskih obaveza nastao je naravno i zbog otežanih uslova poslovanja i nelikvidnosti preduzeća. Tako se, prema podacima Poreske uprave Srpske, od ukupnog duga poreskih obveznika koji iznosi milijardu i 247 miliona maraka, na osnovni dug odnosi se 890 miliona maraka, a poreznici su tim dužnicima zaračunali i 357 miliona maraka kamata.

U ukupnom dugu poreskih obveznika je i 276 miliona maraka reprogramiranih poreskih obaveza koje je odobrila Vlada RS. Firme koje su u stečaju duguju 287 miliona maraka. Nesolventna, odjavljena preduzeća i preduzeća kojim je oduzet JIB duguju 77 miliona maraka.

Ova računica jasno pokazuje da od milijardu i 247 miliona maraka duga aktivni poreski obveznici, dakle firme koje su – kako bi to rekli poreznici – još žive, duguju 605 miliona maraka. U Poreskoj upravi RS kažu da od tih preduzeća svim raspoloživim zakonskim sredstvima pokušavaju da naplate taj dug. Problem im predstavlja to što mnoga preduzeća, kad vide da ne mogu da izmiruju svoje obaveze, jednostavno otvore stečajni postupak tako da taj dug poslije godinama ostaje nenaplaćen.

“Prehrambena industrija `Sava` iz Bijeljine, na primjer, napravila je dug od gotovo 12,3 miliona maraka. Nedavno su pokrenuli stečajni postupak i sada rasprodaju imovinu. Tako je i sa ostalim firmama. Mi im izračunamo obaveze, izdamo odgovarajuća rješenja, a oni ništa ne plate. Blokiramo im račun, a oni onda pokreneu stečajni postupak”, kaže Golijan.

Prema podacima Poreske uprave Srpske, stotinu najvećih poreskih dužnika duguju nešto malo više od 309 miliona maraka. Privatno preduzeće “Darko produkt” iz Laktaša uspjelo je da napravi poreski dug veći od 14 miliona 773 hiljade maraka. Sud BiH osudio je vlasnika ovog preduzeća na četiri godine zatvora, ali ne za utaju poreza – već za pomaganje drugima u pranju para!

Simptomatično je, kažu u Poreskoj upravi Srpske, što taj sud nije pozvao one kojima je on pomagao da onda njima sudi. Tako će budžet RS, po svoj prilici, samo na ovom slučaju ostati oštećen za iznos veći od 14,7 miliona maraka, jer vlasnik firme nema imovine iz koje bi poreznici mogli da namire taj dug.

Slična situacija je i sa DOO “Ekstra trgovina” iz Laktaša koje državi duguje više od 9,5 miliona maraka. Kompanija “Kušljić” iz Broda duguje više od devet miliona maraka i gotovo sedam godina spori se sa državom zbog toga. U Poreskoj upravi rekoše da sada od Vlade traži obnovu postupka.

Krajem prošle godine neizmirene poreske obaveze “Aleks petrola” iz Bijeljine iznosile su više od 7,4 miliona maraka. Zbog toga je Poreska uprava RS 2003. godine podnijela izvještaj tužilaštvu zbog utaje poreza.

Golijan podsjeća da je u ovom slučaju riječ o uvozu i prodaji vajt špirita nekoj firmi u Mostaru. “Kada su naši istražioci otišli u Mostar, na adresi te firme bila je autobuska stanica, a nigdje ni skladišta ni te firme”, kaže Golijan.

U javnosti je dobro poznat i slučaj firme “ManCo” iz Bijeljine, čiji je vlasnik Momčilo Mandić. U Poreskoj upravi kažu da još nije izmiren njegov dug u iznosu većem od 6,3 miliona maraka.

Interesantno je da se taj dug “vuče” već desetak godina iako je Momčilo Mandić sa Poreskom upravom napravio reprogram. Kao garanciju da će izmiriti dug založio je svoje dvije fabrike za proizvodnju žice u Novom Goraždu i Višegradu. Poreska uprava je na te forme stavila hipoteku. Iako je od suda tražila da se prodaju te fabrike i tako naplati poreski dug, od toga ni do danas nema ništa.

Sudski epilog još od 1998. godine čeka i poznata afera sa fiktivnim preduzećem “Selekt impeks” sa Pala, čiji je vlasnik nepostojeći čovjek Brane Petronijević. U Poreskoj upravi kažu da je ta firma trgovala samo sa papirima. Drugim riječima, neko drugo preduzeće je uvozilo robu i prodavalo je, a poreski i carinski papiri su išli na firmu “Selekt impeks”. Na taj način ova firma oštetila je budžet Republike Srpske za više od 5,7 miliona maraka.

Na spisku od sto najvećih dužnika, koji je sačinila Poreska uprava RS, čak 22 firme duguju iznose veće od pet miliona maraka. Istina, sa tog spiska od 22 preduzeća – 14 je u stečaju.

“Smatram da su loša zakonska rješenja glavni uzrok za tako velika dugovanja. Zvuči nevjerovatno, ali je činjenica da, prema našim zakonskim propisima, neplaćanje poreza nije krivično djelo već – prekršaj” – navodi Golijan.

Drugim riječima, ako poreski obveznik sve uredno proknjiži, obračuna poreze, ali neće da ih plati, učinio je samo prekršaj. Krivično djelo počinio bi jedino ako je utajio porez prikrivanjem faktura ili lažnim prikazivanjem prometa.

“Ranije, uglavnom dok smo imali zakon o porezu na promet, imali smo i pravu poplavu fiktivnih firmi. Često se dešavalo da neko sa izgubljenom ili ukradenom ličnom kartom registruje preduzeće. Za to mu je trebalo još samo 2.500 maraka i ništa više” – podsjeća Golijan i dodaje:

Takve firme su najčešće uvozile robu u velikoj vrijednosti. Carinska dokumentacija se, naravno, pravila na tu firmu, a kada tragom tih dokumenata krenemo na teren da vidimo kako se izmiruju poreske obaveze, na naznačenim adresama nije bilo ni firme ni robe koju je ta firma uvezla. Ako i pronađemo navodnog vlasnika te firme, on o tome nije imao pojma, niti je imao neke imovine kojom bi mogao da se naplati taj porez”.

On je podsjetio i na jedan slučaj iz federalnog Sarajeva. Tri godine su službenici OHR-a i CAFAO-a tragali za jednom fiktivnom firmom i na kraju su shvatili da je ona registrovana, vjerovali ili ne, na adresi Suda?!

Izvor Agencije