BANJALUKA – Ministar finansija RS Aleksandar Džombić danas i sutra će u Luksembugru prisustvovati pregovorima između delegacije Evropske investicione banke i Republike Srpske, saopšteno je iz Ministarstva finansija RS.

U saopštenju se navodi da je na zahtjev RS Evropska investiciona banka ušla u pregovore sa RS za kredit u vrijednosti od 50 miliona evra, a cilj pregovora je da se tim kreditnim sredstvima dalje podrži privredna aktivnost, ekonomski razvoj i zapošljavanje u Srpskoj.

Kreditna sredstva bi se koristila za finansiranje investicionih projekata u RS i to za kreditiranje malih i srednjih preduzeća u oblasti industrije, turizma i drugih uslužnih djelatnosti, kao i za finansiranje javnih institucija i privatnih preduzeća u oblasti infrastrukture, zaštiti životne sredine, racionalnijem korišćenju energije, zdravstvene zaštite i obrazovanja.

Kreditna sredstva bi se, kako stoji u saopštenju, realizovala posredstvom Investiciono-razvojne banke RS koja bi ih putem komercijalnih banaka, prema utvrđenim kriterijumima kvalifikovanosti, proslijeđivala krajnjim korisnicima

Vlada RS prihvatila je danas inicijativu za pregovore između predstavnika Evropske investicione banke (EIB) i BiH, u vezi sa odobravanjem kredita za mala i srednja preduzeća u ukupnom iznosu od 50 miliona evra, saopšteno je iz Biroa za odnose s javnošću Vlade RS.

U saopštenju se navodi da će se finansiranje ovih projekata realizovati posredstvom Investiciono-razvojne banke RS, a sredstva kredita će se, putem komercijalnih banaka, proslijeđivati do krajnjih korisnika, odnosno preduzeća, kojima će se na osnovu utvrđenih kriterijuma kvalifikovanosti odobravati sredstva za finansiranje projekata.

Izvor Agencije