BANJALUKA – Republika Srpska u slučaju gubitka prihoda i propadanja aranžmana sa MMF-om, ima određeni rezervni potencijal kojim bi se nadoknadio gubitak u ovoj i narednoj godini, rekao je ministar finansija RS Aleksandar Džombić.

“Rezerve su značajne i iznose otprilike koliko bi RS mogla da ostvari dobiti od kredita MMF-a u prve dvije godine. U tim uslovima RS će zadržati makroekonomsku stabilnost i izvršenje svojih obaveza. Srpska u takvim uslovima mogla bi da računa i na privremeno korišćenje sredstava od privatizacije ostvarenih u prethodnom periodu”, kazao je on.

Kako gledate na ponovne proteste u FBiH i hoće li se njima upropastiti stend-baj aranžman koji treba da dobije BiH?

DžOMBIĆ: Protesti u FBiH nisu dobri prije svega po taj entitet i njegovu makroekonomsku stabilnost. Socijalni partneri treba da znaju da je neophodno da FBiH ispuni preostale obaveze prema MMF-u ili neko pokušava da izmanipuliše socijalne partnere u FBiH. Ukoliko bi odbacili mogućnost prilagođavanja uslovima MMF-a za nekoliko mjeseci Federacija iz budžeta ne bi mogla da isplaćuje obaveze koje danas izmiruje. To treba da razumiju socijalni partneri u FBiH.

Hoće li protesti imati odjeka u RS?

DžOMBIĆ: Vlada RS ima iskren dijalog i pošten dogovor sa svojim socijalnim partnerima. U prethodnim dogovorima sa socijalnim partnerima, Vlada RS nije preuzimala obaveze koje ne može da ispoštuje. Zbog toga imamo iskren dijalog sa njima i ne očekujem da će se masovni protest u FBiH odraziti na RS.

Stičete li utisak da neko namjerno "minira" dogovore sa MMF?

DžOMBIĆ: Ne mogu reći da neko namjerno "minira" dogovor sa MMF-om i da je to pozadina protesta. Ali je moguće da neko želi da manipuliše socijalnom grupom u FBiH. Veoma je bitno da postoji koncenzus u FBiH da se ispune uslovi prema MMF-u jer ne vidim drugu alternativu za taj entitet. Nije tu samo riječ o kreditu MMF-a već i o drugim kreditnim linijama Svjetske banke i Evropske banke za obnovu i razvoj za BiH.

Koliko bi "finansijski slom" FBiH pogodio RS?

DžOMBIĆ: RS bi osjetila posljedice finansijskog sloma FBiH ukoliko bi u krajnjem slučaju do toga došlo. Međutim, RS ima određeni rezervni potencijal kojim bi se nadoknadio gubitak prihoda u ovoj i narednoj godini. Rezerve su značajne i iznose otprilike koliko bi mogli da ostvarimo dobitka u prve dvije godine od MMF-a. U tim uslovima RS će zadržati makroekonomsku stabilnost i izvršenje svojih obaveza. Srpska bi tada mogla da računa i na privremeno korišćenje sredstava od privatizacije ostvarenih u prethodnom periodu.

Šta bi značile dodatne uštede u budžetu RS?

DžOMBIĆ: Rebalans budžeta koji smo ostvarili računao je na prvu tranšu kredita od MMF-a u ovoj godini. Na realan način ostvarili smo uštede. Ako bi se u skupštinskoj proceduri pojavila mogućnost za dodatne uštede u budžetu, mi ćemo da ih prihvatimo. Dodatno smanjenje budžeta mora da bude realno da bi javna uprava mogla nesmetano da funkcioniše i izvršava svoje obaveze. To znači da bi ih trebalo napraviti tako da ne ispaštaju budžetski korisnici. 

Vjerujete li u pozitivan izlaz FBiH iz ove situacije?

DžOMBIĆ: Očekujem da će FBiH sa socijalnim partnerima postići dogovor. Tu se ne radi o smanjenju iznosa, već da se kroz reviziju određenih prava naprave uštede u apsolutnim iznosima, a ne pojedinačnom smanjenju invalidnina, penzija i drugih naknada. Ukoliko to shvate socijalni partneri, na dobrom smo putu da se prilagode uslovi za aranžman u FBiH i da očekujemo razgovore 10. jula. Ukoliko bi se rok prolongirao do septembra, vjerovatno bi određene pozicije u pismu namjere bile prilagođene.

Izvor Glas Srpske