BANJALUKA – Ekonomska kriza najdirektnije i najdramatičnije pogađa lokalni nivo, a u nalaženju pravih odgovora na to ključnu ulogu imaju načelnici opština i gradonačelnici, zaključeno je na godišnjem savjetovanju lokalnih lidera u Neumu o temi “Upravljanje lokalnim razvojem u uslovima ekonomske krize”.

Na savjetovanju, održanom od 22. do 24.oktobra, učestvovalo je više od stotinu načelnika opština, gradonačelnika i stručnjaka za lokalnu upravu i druge srodne oblasti iz BiH, Srbije i Hrvatske.

“Tu se, u lokalnim zajednicama, kao direktna posljedice ekonomske krize, gube radna mjesta, zaustavljaju kapitalne investicije i povećava socijalna ugroženost stanovništva”, navodi se u saopštenju Razvojna agencija EDA iz Banjaluke koja je organizovala ovo savjetovanje.

Između ostalog, zaključeno je da još nema potpunih, djelotvornih i efikasnih lokalnih odgovora na ekonomsku krizu, niti prave podrške sa viših nivoa, ni u BiH, ni u Srbiji, ni u Hrvatskoj.

“Djelotvornost lokalnih odgovora, koji se ubrzano pripremaju i isprobavaju u opštinama i gradovima zemalja zapadnog Balkana, u velikoj će mjeri zavisiti od odgovarajuće domaće i međunarodne podrške”, ističe se u saopštenju.

Kao jedan od zaključaka navodi se da je dugoročan i održiv odgovor na krizu proaktivno i odgovorno upravljanje lokalnim razvojem i ističe da uspješni primjeri koje su na savjetovanju predstavili lokalni lideri iz niza opština i gradova iz BiH, Srbije i Hrvatske, to najbolje potvrđuju.

U saopštenju se ističe da ključnu ulogu i odgovornost u ostvarivanju takvog koncepta upravljanja i u nalaženju pravih odgovora na krizu na lokalnom nivou imaju načelnici opština i gradonačelnici.

Znanja i rješenja koja im pri tome trebaju ne mogu se pronaći u knjigama, niti u formi recepata, navodi se u saopštenju.

“Njih stvaraju upravo lokalni lideri u suočavanju sa izazovima kojima su izloženi, svako prema specifičnostima svoje sredine”, kaže se u saopštenju.

U saopštenju se navodi da su učesnici savjetovanja, gradonačelnici, načelnici opština i njihovi saradnici, dokazani stručnjaci i praktičari, pozdravili formiranje Edapedije kao jedinstvenog i dinamičnog centra za stvaranje i širenje takvog znanja koje im olakšava transformaciju upravljanja opštinama i gradovima, od reaktivnog do kreativnog.

Izvor Agencije