BANJALUKA – Mikrokreditne organizacije u Republici Srpskoj povećale su dobit u prvih šest mjeseci ove godine za čak 38 odsto u odnosu na isti period 2018. godine.

Prema polugodišnjem izvještaju Agencije za bankarstvo RS neto dobit je iznosila 8,18 miliona KM što je za 2,26 miliona KM više nego u uporednom periodu.

Ovaj rezultat treba posmatrati kroz prizmu visokih efektivnih kamatnih stopa koje za kratkoročne kredite iznose prosječno 25,75 odsto a za dugoročne 22,42 odsto.

Prihodi od kamata su veći za 18 odsto a zanimljivo, naknade za obradu kredita su imale rast od 93 odsto i sada imaju preko 17 odsto učešća u ukupnim prihodima koji iznose 27,39 miliona KM.

Od 14 mikrokreditnih organizacija koje su poslovale na području RS njih 12 je imalo pozitivan finansijski rezultat od kojih je najbolji napravilo MKD “Mikrofin” sa ostvarenom dobiti od 5,65 miliona KM.

Sa druge strane najveći gubitak pretrpila je MKD “Moneda” koja je prvo polugodište završila u minusu od 480.000 maraka.

Mikrokreditne organizacije u RS su građanima do sada ukupno plasirale ukupno 330,79 miliona KM.

Ako se uzme broj popisanog stanovništva iz 2013. godine računica pokazuje kako je kreditna zaduženost po stanovniku  283 marke. To je za 21 marku više nego na kraju 2018. godine.

Kada su u pitanju kamatne stope, prosječne efektivne, na dugoročne kredite su blago porasle (0,4 odsto) dok su na kratkoročne kredite značajno pale i to za 7,83 odsto u odnosu na prosjek iz 2018. godine. U ovom sektoru je zaposleno 490 radnika u preko 130 organizacionih dijelova. (Capital)