BANJALUKA  – Skupština akcionara “Elektroprenosa BiH”  je u Banjaluci usvojila odluku da 6.837.452 KM bude akumulirana dobit, a 1.709.452 KM da bude doznačeno u budžetske rezerve kompanije.
Na sjednici su usvojeni revidirani finansijski izvještaji za prethodne tri godine, kao i odluke o raspodjeli dobiti kompanije ostvarene od 1. januara 2017. do 31. decembra 2019. godine, saopšteno je iz “Elektroprenosa BiH”.

Usvojen je finansijski plan kompanije do 2022. godine, izvještaji o radu Odbora za reviziju za 2017, 2018. i 2019. godinu, kao i odluka o odobravanju ugovora o međusobnim pravima i obavezama kompanije i članova Odbora za reviziju.

Skupštini akcionara prisustvovali su premijeri Republike Srpske i Federacije BiH Radovan Višković i Fadil Novalić.