TREBINJE – U “Elektroprivredi RS” (ERS) smatraju da će cjelokupni odnosi s “Hrvatskom elektroprivredom” (HEP) biti ubrzo riješeni nakon što počne realizacija velikih investicija na području “Gornjih horizonata” i izgradnjom hidroelektrane Dubrovnik 2, što bi dodatno moglo da pojača proizvodnju struje iz potencijala Trebišnjice.

"Procjena je da bi u HE Dubrovnik 2 mogla da budu izgrađena nova postrojenja ukupne snage veće od 300 megavata, koja bi proizvodila vršnu energiju, a postojeća postrojenja u HE Dubrovnik 1 mogu se revitalizovati. Ovo je jedna od najunosnijih investicija na ovim prostorima i svakako da je treba realizovati, a prethodno će biti uređeni međusobni odnosi ERS-a i HEP-a", izjavila je Branislava Milekić, direktor ERS-a.

Odgovarajući na pitanje da li ERS planira pokretanje tužbe protiv HEP-a radi naknade štete, jer je to preduzeće jednostrano promijenilo omjer raspodjele struje iz HE Dubrovnik u svoju korist, Milekićeva je navela da je politika ERS da poslovne nesporazume rješava mirnim putem, odnosno putem sporazuma i dogovora.

"Samo ako u tome ne uspijemo, onda se spor rješava sudskim putem. Sa HEP-om imamo stalnu komunikaciju o načinu zajedničkog korišćenja HE Dubrovnik zbog toga što je ta hidrocentrala nalazi u sistemu hidrocentrala na rijeci Trebišnjici i neophodna je svakodnevna saradnja na upravljanju tim sistemom. Trenutne razlike između ERS-a i HEP-a o načinu raspodjele proizvedene električne energije u HE Dubrovnik mogu se prevazići dogovorom i zajedničkim radom u sklopu novih investicija kada se definišu zajednički interesi", rekla je ona.

Prema tvrdnjama ERS, HEP im po osnovu jednostrano narušenih odnosa u raspodjeli električne energije proizvedene u HE Dubrovnik od novembra 1994. godine do kraja novembra 2009. godine duguje 3,79 miliona kilovat-časova struje.

Komentarišući najavu HEP-a da će tužiti ERS zbog spora u vezi s ulaganjima i vlasničkim pravima u RiTE Gacko, Milekićava je istakla da bi tužba otežala ili onemogućila realizaciju zajedničkih projekata.

"Ukoliko se HEP, ipak, odluči za podnošenje tužbe, ERS će biti prisiljen da adekvatno odgovori", istakla je Milekićeva.

Rast proizvodnje

"Elektroprivreda RS" je u prvih 11 mjeseci ove godine proizvela 5.085,88 gigavat-časova električne energije, što je na nivou planiranog.

Proizvodnja u tom periodu povećana je za 12,28 odsto u odnosu na isto prošlogodišnje razdoblje.

Izvor Agencije