SARAJEVO – Federacija BiH ima obezbijeđenih milijardu KM kreditnih sredstava za izgradnju autoputeva u naredne četiri godine i u 2013. godinu ući će sa 117 kilometara autoputa na koridoru 5c.

Izjavio je to Erdal Trhulj, direktor Direkcije za autoputeve FBiH, predstavljajući na sjednici Udruženja građevinarstva Privredne komore FBiH u Sarajevu federalne planove za izgradnju korirodra 5c, koji prolazi tim entitetom.

"U periodu od 2009. do 2012. godine planiramo izgradnju četiri dionice u ukupnoj dužini 65 kilometra. To su dionice Drivuša – Kakanj, Vlakovo – Tarčin, Počitelj – Bijača i Svilaj – Odžak. Stvorili smo konačno uslove za intenzivniju izgradnju koridora 5c i imamo priliku da recesiju iskoristimo u svoju korist", kazao je Trhulj.

Podsjetio je da je za izgradnju ovih dionica autoputa obezbijeđen kredit Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) od 180 miliona eura, te kredit Evropske investicione banke (EIB) vrijedan 75 miliona eura. Najavio je da će početkom jula biti nastavljeni pregovori s EIB o još 240 miliona eura kreditnih sredstava koja bi trebalo da budu dobijena do kraja godine.

"To je 250 miliona KM godišnje ulaganja u autoputeve. To će biti najveće ulaganje u infrastrukturu u cijeloj BiH i omogućiće otvaranje 8.000 do 10.000 novih radnih mjesta svake godine", naglasio je Trhulj.

Dodao je da će sa 16,6 kilometara autoputa godišnje BiH dostići nivo izgradnje koji je Slovenija imala u periodu od 1990. do 2008. godine, ali da je u našem slučaju problem što smo kasno krenuli.

Trhulj je kazao da je kod kreditora obezbijeđen ravnopravan status domaćih firmi koje će i u slučaju pobjede stranih kompanija na tenderima učestovati u izgradnji kao partneri, a ne kao podizvođači.

Faruk Širbegović, direktor kompanije "Širbegović" iz Gračanice, zapitao je da li postoji mogućnost da se planovi izgradnje ipak preispitaju i ubrzaju. Trhulj je odgovorio da su u posljednje dvije godine planovi dva puta mijenjani i da je sadašnja dinamika odraz realnih mogućnosti.

"Pregovoramo s Kuvajtskim investicionim fondom, Abu Dabi fondom, Saudijskom Arabijom i drugima u vezi s nastavkom kreditiranja. Osim toga, sredstvima od akciza na gorivo biće moguće izgraditi još jednu dionicu autoputa", pojasnio je Trhulj.

Dodao je da će izgradnja pomenute četiri dionice biti osnova za razgovore o eventualnoj koncesiji, odnosno o javno-privatnom partnerstvu s investitorima.

Rast prihoda od putarine

Erdal Trhulj je istakao da je u prva četiri mjeseca po osnovu putarine naplaćeno 2,6 miliona KM, što je za 8,7 posto više nego u istom periodu prošle godine.

"U toku je izgradnja zatvorenog sistema naplate za 37 kilometara autoputa, čime bi se prihod od putarine godišnje povećao na 20 do 25 miliona KM", rekao je Trhulj i dodao da su planirani prihodi u ovoj godini 10 miliona KM.

Izvor Nezavisne novine