SARAJEVO – Odluka Skupštine akcionara JP “Elektroprivreda BiH”, predstavnika Vlade FBiH i malih akcionara o preuzimanju udjela FBiH u privrednim društvima-rudnicima je nastavak aktivnosti oko izgradnje jedinstvenog elektroenergetskog sektora u FBiH.

Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vahid Hećo izjavio je kako su tom odlukom stvorene pravne pretpostavke da kapital u rudnicima kojim je rasplagala FBiH bude prenesen na „Elektroprivredu BiH“, kao i pretpostavke za formiranje koncerna.

Koncern će činiti JP „Elektroprivreda BiH“ i sedam rudnika: „Kreka“, „Đurđevik“, „Kakanj“, „Breza“, „Zenica“, „Abid Lolić“ i „Gračanica“.

Prema riječima ministra Heće, sljedeća aktivnost je potpisivanje ugovora između Vlade FBiH i JP „Elektroprivreda BiH“ o prijenosu kapitala rudnika kako bi se započelo osnivanje koncerna, a što bi trebalo biti završeno sredinom godine.

Ministar Hećo ističe kako se formiranjem koncerna, koji će brojati oko 17.000 radnika, rudnicima uglja otvaraju nove razvojne perspektive i stvaraju uvjeti za poboljšanje socijalno-materijalnog statusa rudara jer rudnici dobivaju sigurnog kupca, dok Elektroprivreda BiH dobiva pouzdane snabdjevače osnovnom sirovinom za postojeće i nove, buduće termokapacitete.

Po njegovim riječima formiranje koncerna će biti temelj za razvoj ostalih industrijskih grana kao što su metalska, građevinska, drvna, tekstilna i ostale industrijske grane.

“Stabilan energetski sektor je kičma privrednog razvoja svake zemlja”, naglasio je Hećo.

Po njegovim riječima prava radnika unutar koncerna će takođe biti izjednačena, s time da se radi o procesu u sklopu kojega svi trebaju računati na to da da bi zaradili novac moraju realizovati zacrtane planove proizvodnje.

Ministar Hećo takođe je istakao potrebu modernizacije rudnika u FBiH, navodeći da je “Elektroprivreda BiH” zadužena za ulaganje u rudnike čime će biti podignuti nivo proizvodnje i standarda, te poboljšan položaj rudara u svim rudnicima.

“Želimo napraviti efikasan sistem unutar kojeg će biti izjednačen položaj svih zaposlenih. Ovo je svjetla tačka budući da je očigledno da imamo izuzetno stabilan i efikasan energetski sektor”, kazao je Hećo.

Izvor Agencije