Udruženje ekonomista RS – SWOT organizovalo je 28.02.2017. godine seminar na temu “Javne nabavke” u hotelu “Jelena” u Brčkom.

Seminaru je prisustvovalo više od 50 učesnika iz javnih institucija i poslovne zajednice. Predavači na seminaru su bili:

  • G-đa Dragana Kovačević, ovlašteni predavač iz oblasti javnih nabavki.
  • G-đa mr Brankica Šarić, ovlašteni predavač iz oblasti javnih nabavki.

G-đa Dragana Kovačević je u prvom predavanju obrađivala temu „Primjena pravilnika o praćenju postupaka javnih nabavki sa praktičnim primjerima“. S tim što je posebna pažnja bila posvećena problemima koji se dešavaju u praksi.

U drugom dijelu predavanja G-đa Mr  Brankica Šarić je akcenat stavila na specifične nabavke kao sto su telekomunikacione usluge, pretplatničke usluge, higijenski materijal, lijekovi i odrzavanje vozila.

Predavanja je zaključila g-đa Dragana Kovačević temom E -aukcija, gdje je detaljno govorila o pravilniku za primjenu e-aukcije, kao i postupcima u kojima se moze koristiti e-aukcija (otvoreni, ograničeni, pregovarački postupak i konkurentski zahtjev), sa posebnim osvrtom na primjere iz prakse.

Učesnici seminara su izrazili zadovoljstvo kvalitetom predavanja.

PREZENTACIJE:

Praćenje postupka i najčešće greške

 

Specifične nabavke

 

E - aukcija