BANJALUKA – Vlada RS dala je saglasnost na Prijedlog ugovora o pristupanju preduzeća “Autoputevi RS” firmi “Mreža autoputeva” Banjaluka i na Prijedlog ugovora članova društava između JP “Autoputevi RS”, “Strabag” i DOO “Mreža autoputeva” Banjaluka.

Ministar saobraćaja i veza RS Nedeljko Čubrilović rekao je da se ovim ugovorima ulazi u formiranje zajedničkog koncesionog preduzeća, te da to predstavlja jedan u redu koraka koji treba da se uradi da bi se došlo do ugovora o izvođenju radova na dionicama mreže autoputeva RS.

“Osnovno je da je budžet Vlade RS zaštićen u budućem poslu sa koncesionarom. Prema protokolu potpisanom u Beču, ostaje Vladinih 10 procenata u koncesionom preduzeću, kao i pravo odlučivanja u svim bitnim elementima u budućem ugovaranju i u budućim poslovima u vezi sa odlukama Strabaga kada je, na primjer, riječ o cijeni korištenja autoputa po jedinici mjere ili uvođenje novih finasijera ili bilo koje vrste ugovora do koje može da dođe tokom korištenja autoputa po njegovoj izgradnji“, pojasnio je Čubrilović.

On je dodao da je ugovor precizirao međusobne odnose koncesionara, te naglasio da budžet RS nije ničim ugrožen i da Vlada RS neće ulagati dodatna sredstva da bi taj procenat od 10 odsto u koncesionom preduzeću ostao konstantno.

“`Strabag` je u jednom dijelu pregovora htio da, ukoliko Vlada RS želi da zadrži udio u koncesionom preduzeću, mora adekvatno tom procentu i da vrši obezbjeđenje finansijskih sredstava kao što će to i Strabag da radi“, rekao je Čubrilović.

On je dodao da je sada definitivno razriješena ta dilema i da dodatnih ulaganja Vlade RS neće biti, a procenat u koncesionom preduzeću ostaje.

“Podkoncesiona preduzeća biće vlasništvo koncesionara i uvijek je to 51 i više procenata Strabag i Vlada. Dakle, i tu se zadržava potpuni stepen odlučivanja, odnosno apsolutno odlučivanje kod ova dva subjekta”, rekao je Čubrilović.

On je podsjetio da je Vlada RS ranije prolongirala potpisivanje ovih ugovora za nekih devedeset dana tako da Vlada RS ima rok do 22. maja da potpiše ove ugovore.

Ministar saobraćaja i veza RS dodao je da je do odgode potpisivanja ugovora došlo najviše zato što je “Strabag” insistirao da Vlada RS obezbijedi dodatna sredstva da bi zadržala svoj procenat.

Čubrilović je pojasnio da bi gubljenjem procenta od deset odsto u koncesionom preduzeću Vlada izgubila i mogućnost odlučivanja i ispustila iz kontrole finansijske efekte korištenja autoputeva.

Ministar saobraćaja i veza RS rekao je da se “Strabag” obavezao da za Vladu Srpske obezbijedi kredit kojim bi ona rješavala imovinske odnose na dionici puta Banjaluka – Doboj, ali da Ministarstvo saobraćaja i veza nema povratnu informaciju kada će ta sredstva biti obezbijeđena.

Pomoćnik generalnog sekretara za informisanje Vera Sajić rekla je da je na današnjoj tematskoj sjednici Vlade RS prezentovan “Inovacioni centar Banjaluka”, te da je ministar industrije, energetike i rudarstva RS Slobodan Puhalac obavijestio Vladu o trenutnoj situaciji u oblasti privrede i o utrošku 10.000.000 KM za podsticaj izvozno orijentisanim preduzećima.

Izvor Agencije