BANJALUKA – Vlada RS privodi kraju pripremu zakonske regulative za formiranje garantnog fonda, čime bi realizovala jednu od predloženih mjera za ublažavanje posljedica svjetske ekonomske krize po privredu RS.

Funkcija tog fonda, navode u Vladi, biće obezbjeđenje dodatnog kolaterala za komercijalna zaduženja malih i srednjih preduzeća kako bi lakše došla do kredita.

Srđan Mazalica, poslanik SNSD-a u Narodnoj skupštini RS, koji je svoju verziju nacrta zakona o garantnom fondu povukao sa zadnje sjednice parlamenta RS, kaže da je to uradio jer Vlada pravi svoj zakon sa drugačijim modelom upravljanja fondom.

"Predložio sam da upravljač garantnog fonda bude Agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća RS, ali se Vlada s tim nije saglasila, navodeći da to treba urediti na dugačijim osnovama, jer je izdavanje garancija čisti bankarski proizvod", rekao je on.

Mazalica najvažnijim ocjenjuje to što je Vlada RS prihvatila njegovu ideju da garantni fond služi prije svega kao podrška mladima koji započinju biznis i teško obezbjeđuju kolateral neophodan za podizanje bankarskih kredita.

"Vlada me obavijestila da je izrada tog zakona u završnoj fazi, te da će biti upućen na usvajanje na iduću sjednicu Narodne skupštine RS u septembru. Nakon toga je potrebno usvojiti neophodne podzakonske akte, zbog čega procjenjujem da bi garantni fond mogao startati s radom početkom 2010. godine", kazao je on.

Privrednici, takođe, ističu značaj osnivanja takvog fonda kao podrške firmama kojima nedostaju sredstva za obezbjeđenje rizika, poput hipoteke ili zaloga, zbog čega su sada prinuđeni uzimati kredite s većim kamatama, kraćim rokom otplate i bez grejs perioda. Napominju da se problemi s obezbjeđenjem kolaterala najbolje vide iz strukture kredita koje je Investiciono-razvojna banka (IRB) RS do sada plasirala preko komercijalnih banaka. Ističu da je ubjedljivo najmanje sredstava od početka rada IRB-a otišlo za početni biznis i mikrobiznis u poljoprivredi, svega osam miliona KM ili tri odsto ukupno plasiranih kredita, vrlo često zbog problema s garancijama.

Dragica Ristić, izvršni direktor Privredne komore RS, ukazuju da će objektivnu potrebu za podrškom garantnog fonda, pored preduzetnika i poljoprivrednika, imati i veća preduzeća koja se suočavaju s imovinsko-pravnim problemima.

"Mnoga preduzeća imaju problem zbog neuređenih zemljišnoknjižnih prava zbog čega nisu u mogućnosti obezbijediti kolateral koji traži banka za odobrenje kredita. Zbog toga se javlja potreba i podrške tim preduzećima dok se ne urede zemljišnoknjižna prava", kazala je Ristićeva.

Izvor Nezavisne novine