SARAJEVO – Konvertibilna marka (KM) je zakonito sredstvo plaćanja u Bosni i Hercegovini od 1998. godine kada je zamijenila dinar.

Gotovi novac KM se nabavlja u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama. U posljednjoj nabavci novčanica konvertibilne marke za dobavljača je odabrana štamparija “Oberthur Fiduciaire” iz Francuske, dok je dobavljač kovanog novca kovnica “Royal Mint Limited” iz Velike Britanije, rekli su za “N1” iz Centralne banke BiH.

U ovoj godini nije bilo štampanja niti kovanja dodatnih količina novčanica i kovanog novca, ali su u aprilu u opticaj puštene kovanice u apoenu od 2 KM, dodatno kovane u 2019. godini.

“Kovanje i štampanje novih količina kovanog novca i novčanica konvertibilne marke nema inflacijski efekt, jer nijedna KM se ne pušta u opticaj bez poštivanja principa valutnog odbora, što znači da svaka izdana konvertibilna marka ima pokriće u stranoj valuti po fiksnom kursu”, istakli su iz Centralne banke BiH.

Iz CB BiH kažu da su opredijeljeni za unapređenje standarda i dizajna novca.

“U pogledu dizajna novčanica, Zakon o CB BiH nalaže da dizajn novčanica usvaja Predsjedništvo BiH, na prijedlog Upravnog vijeća CB BiH. Do sada nije bilo izmjena dizajna osim u pogledu unapređivanja zaštitnih obilježja, odnosno poboljšanja zaštite od falsifikovanja. U proizvodnji gotovog novca CB BiH se rukovodi tehnološkim standardima koji se provode u zemljama Evropske unije, a odnose se na kvalitet, vijek trajanja i zaštitu od falsifikovanja”, istakli su iz CB BiH.

Interesantno je da ni na jednoj novčanici KM nema ženskog lika. Podstaknuti činjenicom da likovi žena nisu zastupljeni na bh. novčanicama, Sarajevski otvoreni centar (SOC) je još 2018. uputio dopis Centralnoj banci Bosne i Hercegovine u kojem su predložili da se likovi pet žena nađu na novčanicama BiH.

SOC je predlagao da Adela Ber Vukić, Mica Todorović, Vahida Magajlić, Vera Šnajder i Laura Papo Boherta budu stavljene na dio novčanice koji se odnosi na motiv lika.

Delila Hasanbegović, programski koordinator SOC-a, za pomenutu televiziju je potvrdila, da inicijativa nije prošla, te da su je, na žalost, morali ostaviti po strani.

“U odgovoru Centralne banke stoji, da je odluka o dizajnu novčanica, kako izgledaju danas, nametnuta 1998. godine od strane tadašnjeg visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Podržali su naš prijedlog, svjesni da redizajn može da odobri samo Predsjedništvo BiH. Rekli su da će imati u vidu našu inicijativu za neke buduće novčanice, ali da je bez Predsjedništva teško govoriti o redizajniranju novčanica. Mi odgovor, nakon više urgencija i insistiranja, od Predsjedništva nismo dobili, tako da smo inicijativu ostavili po strani”, kazali su iz SOC-a.

Iz Centralne banke BiH takođe su rekli da dizajn novčanica i kovanica treba da odobri Predsjedništvo BiH.

“Prema Članu 42 Zakona o Centralnoj banci Bosne i Hercegovine, dizajn bilo koje novčanice ili kovanice treba da odobri Predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Dizajn novčanica konvertibilne marke, izuzev apoena od 200 KM, utvrđen je nakon velikih napora uloženih u usaglašavanje i utvrđivanje izgleda novčanice konvertibilne marke u periodu 1997/1998. godine. Naime, o dizajnu prvog kompleta novčanica pregovori su trajali više mjeseci prije nego što je odluka donesena. Dizajn je predstavljen 21. januara 1998. godine. Iako je Predsjedništvo Bosne i Hercegovine u to vrijeme bilo blizu postizanja sporazuma, ipak ga nisu bili u mogućnosti postići tako da je dizajn nametnuo tadašnji visoki predstavnik u BiH Karlos Vestendorp. Na novčanicama KM su bh. književnici sve tri nacionalnosti i motivi karakteristični za prostor BiH. Od tada do danas, osnovni dizajn novčanica je ostao isti, ali je CBBiH radila na unapređenju zaštitnih obilježja, kako bi povećala nivo zaštite od falsifikata”, rečeno je u CB BiH.

Dodaju da je CB BiH svjesna uloge žena u bh. istoriji, i njihovog značaja kako u privatnoj tako i u svim sferama društvenog života, što zaslužuje svaku vrstu poštovanja.

“U ovom trenutku, sa pozicije aktivnosti i poslovanja CB BiH, ali i nadležnosti u pogledu dizajna novčanica, teško je govoriti o mogućoj promjeni dizajna postojećih novčanica, ali bi u toj situaciji CB BiH svakako imala u vidu ideju o uvrštavanju ženskog lika na neke buduće novčanice”, naveli su.

Falsifikovane novčanice
Sa CB BiH smo porazgovarali o još jednoj aktuelnoj temi, a tiče se falsifikovanog novca. Naime, svake godine se objavljuje izvještaj sa podacima o falsifikovanom novcu koji je dostavljen na vještačenje u CB BiH.

“U odnosu na količine gotovog KM novca koji se nalazi u opticaju, i u poređenju sa većinom drugih država i valuta, broj KM falsifikata je izrazito mali. Takođe, falsifikati KM su u većini slučajeva lošeg kvaliteta, dok kod valuta EUR i USD postoje i znatno kvalitetniji falsifikati”, rekli su iz CBBiH, te pojasnili kako prepoznati falsifikate.

“Kod prepoznavanja falsifikata, potrebno je obratiti pažnju na to da osim papira, koji je specifičan i može se na dodir razlikovati od običnog papira, novčanice sadrže zaštitna obilježja koja se mogu provjeriti bez upotrebe bilo kakve dodatne opreme. Tako npr. kada se novčanica okrene prema svjetlu, u papiru se mogu vidjeti vodeni znak i zaštitna nit. Novčanice imaju i reljefnu štampu koja se može osjetiti pod prstima (portret i tekstovi na licu kod KM novčanica). Postoje i optički promjenljiivi elementi koji mijenjaju izgled ili boju pri promjeni ugla pod kojim se novčanica posmatra”, pojasnili su iz CB BiH. (N1)