Republička geodetska uprava za imovinskopravne poslove RS je, uprkos mnogim skepticima, kompletan posao eksproprijacije za dionicu autoputa od Banjaluke do Doboja završila prije predviđenog roka, koji ističe 30. juna, tvrdi Tihomir Gligorić, direktor Uprave.

Kako ste uspjeli da za pola godine riješite imovinskopravne odnose na dionici dugoj 71 kilometar?

GLIGORIĆ: Ovaj posao je stvarno završen u vanredno kratkom roku. Brže smo ga riješili od svih zemalja u regionu. Ovim poslom smo od jedne potpune sumnje da nećemo završiti na vrijeme, upornim radom podigli ljestvicu za buduće poslove koja će morati biti poštovana. Razvili smo i kult rada koji mora biti nastavljen.

Na radnim sastancima koje smo imali s premijerom Miloradom Dodikom, koji rukovodi stručnim timom za praćenje realizacije koncesionog ugovora sa Štrabagom, postavili smo sebi ambiciozan rok da budu riješeni imovinskopravni odnosi.

Ipak, da bi posao bio uspješno riješen, prethodno je trebalo riješiti i mnoge pripremne poslove da bi u pravnom dijelu bilo obezbijeđeno više vremena za rješavanje imovinskih odnosa.

Nije bilo lako, ali smo obezbijedili uslove za rad više komisija, izmijenjen je Zakon o eksproprijaciji, koji nam je omogućio da brže rješavamo imovinske odnose u upravnom postupku. Dobrom organizacijom posla i kroz 21 komisiju na terenu u četiri opštine kroz koje prolazi put, uspjeli smo da u roku riješimo oko 1.700 zahtjeva.

Da li su Vas i koliko opterećivala loša iskustva s poslova eksproprijacije na dionici od Banjaluke do Gradiške?

GLIGORIĆ: Treba istaći da je dionica Banjaluka – Gradiška skoro duplo kraća od one do Doboja, ali mi smo dužu trasu riješili za nekoliko mjeseci, dok je posao na putu do Gradiške trajao više godina. Nakon analiza i uočenih propusta pristupili smo poslu i, uz izuzetno angažovanje ljudi, uspješno smo riješili dužu dionicu.

Koji je značaj ovog završenog posla?

GLIGORIĆ: Na osnovu zaključaka Vlade RS, Republička uprava za imovinskopravne odnose i Pravobranilaštvo RS zaduženi su da riješe imovinskopravne poslove na putnoj infrastrukturi RS. Po potpisanom sporazumu smo morali završiti eksproprijaciju kako bi čitav projekat išao prema planiranoj dinamici. Da ovo pitanje nije bilo riješeno, mogli smo doći u poziciju da plaćamo međunarodne penale i ugrozimo budžet RS. Umjesto toga, sva rješenja će biti donesena u predviđenom roku u prvom stepenu, čime se prema Zakonu o eksproprijaciji stiču uslovi da Pravobranilaštvo zatraži od uprave da bude donesena odluka o uvođenju u posjed, čime se stiču uslovi da se dobije građevinska dozvola?

Da li su građani čija je zemlja bila predmet eksproprijacije zadovoljni ponuđenim iznosom naknada?

GLIGORIĆ: Ovaj put su ljudi bili dobro informisani i dobra saradnja sa četiri opštine je dala rezultat da praktično nema žalbi na ovoliki broj rješenja. Sve je urađeno u jednoj tišini tako da se čitav posao završio bez afera. Naravno, onaj ko nije zadovoljan naknadom može se žaliti, ali ta žalba ne može spriječiti uvođenje investitora u posjed. Međutim, treba još jednom istaći da je žalbi veoma malo i da recimo na čitavoj dionici koja prolazi kroz Derventu imamo samo jednu žalbu.

Da li ima dovoljno sredstava za isplatu zemljišta?

GLIGORIĆ: Zasad su sredstva obezbijeđena i niko neće čekati na isplatu. Pitanje naknada rješava Pravobranilaštvo, koje daje nalog po našim rješenjima ili zahtjevima o sporazumnoj naknadi, javnom preduzeću "Autoputevi RS" da izvrši konačnu isplatu.

Isplate se vrše u roku od sedam do 10 dana. Sredstva za plaćanje naknade po pravosnažnim rješenjima se uredno doznačavaju prema Pravobranilaštvu RS, koje prati sedmičnu dinamiku isplate. Postojala je procjena da će za ovaj posao biti potrebno oko 70 miliona KM.

Da li će ta suma biti dovoljna?

GLIGORIĆ: Trudimo se da u odnosu na planirana sredstva napravimo i određene uštede. Trenutno ne mogu govoriti o ciframa osim da je izvjesno da planirana cifra sigurno neće biti premašena.

Koliko će vam ovo iskustvo značiti u narednim projektima?

GLIGORIĆ: Ovo iskustvo će dobro doći u rješavanju sljedećih faza autoputne strukture kroz RS, gdje je uprava nadležna za rješavanje imovinskopravnih poslova. Što se tiče koridora 5C, koji prolazi kroz RS, već se uradilo dosta posla u pogledu geodetskih snimanja i određivanja geodetskih mreža, do digitalizacije i cijepanja parcela, kako bi ova uprava mogla ući u rješavanje imovinskopravnih odnosa.

Da li je bilo skeptika i s kojim preprekama ste se suočavali u poslu?

GLIGORIĆ: Bilo je skeptika i u samoj upravi, sumnjali su i neki članovi Vlade RS da ćemo uspjeti sve završiti u roku. Međutim, uvijek smo imali podršku predsjednika Vlade.

Nažalost, postoje i zakonske prepreke koje, što je apsurd, destimulišu da se puno radi. Izgleda da su zakoni pravljeni za ljude da primaju plate i da ne rade. Idemo u kapitalizam, a zadržali smo stari sistem u kojem se isplaćuju zarade po koeficijentima, tako da se isplaćuje ista plata bez obzira na učinak radnika u prethodnom mjesecu.

Izvor Nezavisne novine