BANJALUKA – Da bankari u Srpskoj i te kako vode računa o zaštiti svojih interesa govori i činjenica da klijentima naplaćuju čak i pismenu opomenu za kašnjenje u otplati kredita.

Banjalučanka M. B., klijent Hipo Alpe Adria banke neprijatno se iznenadila kada je nedavno u opomeni zbog kašnjenja u otplati kredita pročitala da će tu opomenu morati da plati 15 maraka.

Ona je 10. avgusta dobila pismenu opomenu zbog neizmirenog dugovanja od 74,27 evra u kojoj se navodi da će banka po osnovu troškova opomene "klijentovu kreditnu partiju teretiti sa 15 maraka". Njena greška je, priznaje, što prije potpisivanja nije detaljno pročitala ugovor.

– Činjenica je da sam nekoliko dana kasnila sa otplatom rate kredita, ali sam se zaista neprijatno iznenadila kada sam vidjela da tu opomenu moram platiti 15 maraka, posebno zbog toga što se radi o prvoj opomeni – kazala je ona.

U Hipo Alpe Adria banci ističu da je u svim ugovorima banke o kreditu, definisano da će se na ugovorni odnos između banke i klijenta primjenjivati i odredbe internih akata banke, između ostalog, i onih koji definišu naplatu opomene za kašnjenje.

– Svojim potpisom na ugovor klijent je prihvatio primjenu navedene ugovorne odredbe. Sve naknade u vezi sa kreditnim poslovanjem banke sa fizičkim licima jasno su istaknute na internet stranici banke – istakao je voditelj Odjeljenja pravnih poslova Hipo Alpe Adria banke Goran Babić i dodao da se i sve naredne opomene o neplaćenoj rati kredita, takođe naplaćuju.

On je naveo da naplata naknada od strane banke nije u suprotnosti sa zakonskim propisima, niti sa ugovorom između klijenta i banke.

– Od osam vodećih banaka koje pružaju svoje finansijske usluge u Republici Srpskoj, njih pet naplaćuje naknadu, a činjenica da neke banke ne naplaćuju ove usluge ne utiče na zakonitost odluke Hipo banke – kazao je Babić.

U Agenciji za bankarstvo RS rekli su da ovakvi slučajevi nisu u njihovoj nadležnosti, te da je to isključivo odnos banke i klijenta. Oni ističu da klijent ima načina da riješi problem i to tako što će se prvo obratiti banci, a zatim, ako smatra da su njegova prava prekršena, može da se obrati sudu.

Izvor Glas Srpske