BANJALUKA – Od 26. septembra Investiciono razvojna banka Republike Srpske (IRB RS) nije odobrila ni jedan novi kredit. Na čekanju se trenutno nalazi 132 kreditna zahtjeva koje su komercijalne banke uputile IRB na odobravanje.

Pojedini krediti na zeleno svjetlo čekaju već nekoliko mjeseci. V.d. direktora IRB Bojan Golić kaže da nema određenog roka u kojem kreditni odbor IRB mora donijeti odluku da li prihvataju ili odbijaju zahtjev. On ističe da samo finansijski posrednici odnosno banke, imaju rok od 30 dana u kojem moraju IRB-u proslijediti kreditni zahtjev klijenta.

U IRB-u su često kritikovali banke da svjesno usporavaju i komplikuju plasman državnog novca. Sada se u IRB-u čine nešto slično, tako da od podnošenja zahtjeva u komercijalnog banci do odobravanja može proći i više od tri mjeseca. Ministar finansija RS Aleksandar Džombić krivicu prebacuje na Glavnu službu za reviziju javne uprave RS koja je tražila efikasniju kontrolu plasmana.

„Sada smo dodatno pootrošili procedure, tako da pored Kreditnog odbora imamo i Centar za rizike. Rezultat je da je najduži period odobravanja više nije u bankama, već u IRB-u“, rekao je Džombić.

Uz komplikovaniju proceduru odobravanja, poslednjih 17 dana nije odobren ni jedan kredit. U Sektoru za plasmate IRB ističu da je razlog stupanje na snagu novih Pravila o plasmanima koja se primjenju retroaktivno na sve dospjele kreditne zahtjeve. Očekuje da ove sedmice potpišu Aneksa ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji sa bankama, nakon čega će početi sa odobravanjem kredita. Od pristiglih 132, za kreditni odbor je, kažu u IRB-u, već pripremljen 51 kreditni zahtjev.

Osnovni razlog za neodobravanje kredita je sprovođenje neophodne procedure oko aneksiranja postojećih ugovora i izrada akata po kojima će se u sljedećem periodu plasirati krediti, rekla je izvršni direktor Sektora za plasmane IRB-a RS Mirjana Čomić.

Ona je dodala da od stupanja na snagu Pravila o izmjenama i dopunama Pravila plasmana po kreditnim linijama krajem septembra nisu odobravani krediti, a da je IRB RS, s ciljem otklanjanja uočenih ograničenja za korišćenje sredstava, proteklih 15 dana usaglašavala stavove sa finansijskim posrednicima oko potrebnih izmjena.

– Materijali su spremni i biće razmatrani na sjednici uprave IRB RS koja je zakazana za danas, poslije čega će biti stvoreni uslovi za donošenje odluka o zahtjevima za kredit – istakla je Čomićeva.

Ona kaže da je cilj IRB-a da obezbijedi građanima, privrednicima i opštinama u RS sredstva pod povoljnim uslovima, ali da istovremeno raspoloživa sredstva budu upotrijebljena u one namjene koje su propisane Razvojnim programom Republike Srpske od 2007. do 2010. godine i Strategijom IRB-a.

– Smatrali smo da su povoljni uslovi kredita u kombinaciji sa nešto "oštrijim" procedurama odobravanja dobar odgovor na aktuelnu tržišnu situaciju u Srpskoj, što ujedno znači i poštovanje preporuka iz izvještaja o reviziji finansijskih izvještaja Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske – naglasila je Čomićeva.

Dodala je da vrijeme koje je potrebno za odobravanje pojedinačnih zahtjeva za kredit zavisi od više faktora.

– Prosječno vrijeme za odobravanje kredita od 50.000 do 500.000 maraka je 12 dana, dok je za zahtjeve za kredit čiji je iznos iznad 500.000 maraka prosječno vrijeme odobravanja 20 dana od dana dostavljanja zahtjeva za kredit u IRB. Treba napomenuti da je u prosječno vrijeme uračunato i vrijeme u kome korisnici kredita i finansijski posrednici kompletiraju dokumentaciju koju nisu pravovremeno dostavili u IRB – kazala je Čomićeva.

Ona je istakla da na zaključivanje ugovora trenutno čeka 17 zahtjeva za kredit u ukupnom iznosu od oko 800.000 maraka. U proceduri obrade je 176 zahtjeva za kredit po kojima je traženi iznos oko 54 miliona maraka, sa napomenom da više od 30 zahtjeva za kredit u iznosu od oko 5,5 miliona maraka nema kompletiranu dokumentaciju.

Izvor ATV/Glas Srpske