SARAJEVO – Ministar finansija RS Aleksandar Džombić izjavio je da je zadovoljan današnjoj sjednicom Fiskalnog savjeta BiH, jer su ispunjeni svi uslovi prema Međunarodnom monetarnom fondu (MMF) i više nema smetnji da se pristupi realizaciji stendbaj aranžmana.

“Odluka je usvojena u skladu sa poslovnikom. Žao mi je što ovu odluku nismo donijeli jednoglasno, jedino je ministar finansija i trezora BiH Dragan Vrankić glasao protiv, ali ona je potpuno saglasna Zakonu o fiskalnom savjetu kao i pismu namjere, koji smo prije dva mjeseca uputili MMF-u”, rekao je Džombić.

On je istakao da je Vrankić glasao protiv zato što u globalnom finansijskom okviru podrazumijeva umanjenje od 40 miliona KM za 2010. godinu, koliko iznose uštede u ovoj godini.

“U pismu namjere stavljeno je da je početni osnov za izradu budžeta za 2010. godinu praktično predstavljaju uštede koje su napravljene u državnom i entitetskim budžetima u ovoj godini”, podsjetio je Džombić.

Fiskalni savjet u BiH danas je u Sarajevu usvojio dokument pod nazivom “Globalni okvir fiskalnog bilansa i politika u BiH za period 2010 – 2012. godina”, koji je izrađen radi ispunjavanja obaveza preuzetih u svrhu sklapanja stendbaj aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom.

Dokument je izrađen u skladu sa Zakonom o Fiskalnom savjetu u BiH, a sadrži elemente koji su nosiocima fiskalne politike u BiH neophodni za izradu njihovih dokumenata okvirnog budžeta za period 2010-2012. godina, a posebno za pripremu budžeta za narednu godinu, saopšteno je iz Savjeta ministara BiH.

Savjetodavna grupa Fiskalnog savjeta zadužena je da pripremi Sporazum o usvajanju “Globalnog okvira fiskalnog bilansa i politika” i dostavi ga na potpis predsjedavajućem Savjeta ministara BiH i premijerima RS i FBiH.

Ministarstvo finansija i trezora BiH, Ministarstvo finansija RS i federalno Ministarstvo finansija zaduženi su da u skladu sa zaključenim Sporazumom, pripreme svoje dokumente okvirnog budžeta, vodeći računa o budžetskom kalendaru, kako bi ih usvojili Savjet ministara BiH i vlade RS i FBiH.

Do kraja septembra ove godine Fiskalni savjet će usvojiti revidirane makroekonomske parametre, koji će predstavljati osnovu za izradu budžeta BiH i entiteta za 2010. godinu, navodi se u saopštenju.

Izvor Agencije