BANJALUKA – Vlada RS utvrdila je danas Nacrt zakona o izmjenama Zakona o javno-privatnom partnerstvu, čiji je cilj otklanjanje administrativnih barijera i stvaranje povoljnijeg poslovnog ambijenta u privlačenju stranih i domaćih investitora u realizaciji kapitalnih projekata za zadovoljenje javnih potreba.

“Izmjenama Zakona o javno-privatnom partnerstvu procedura realizacije projekata modelom javno-privatnog partnerstva pojednostavila bi se i skratila. Predlagač je vodio računa i o saopštenju Evropske komisije kojim se u okviru Programa evropskog ekonomskog oporavka podstiče mobilizacija privatnih i javnih investicija za oporavak i dugoročne strukturne promjene. Jedna od preporuka bila je redukovanje administrativnih barijera i zastoja u implementaciji javno-privatnih partnerstava sa kojim se suočava evropsko tržište”, saopšteno je iz Biroa Vlade RS za odnose sa javnošću.

Vlada je utvrdila i Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravnim sporovima, te prihvatila Strategiju razvoja malih i srednjih preduzeća i preduzetništva u RS za period 2011-2013. godina.

Strategija je usklađena je sa Poveljom EU za mala preduzeća i EU aktom o malim i srednjim preduzećima u kojem se EU opredijelila da kreira najpovoljniji ambijent i pomaže mala preduzeća, kako bi ona postala glavni nosilac rasta i razvoja privrede u zemljama članicama.

Vlada RS danas je utvrdila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravosudnom ispitu u RS.

U obrazloženju ovog prijedloga navodi se da je važećim Zakonom o pravosudnom ispitu u RS da se s obzirom na izvršenu reforma visokog obrazovanja u BiH i RS kojom su utvrđeni osnovni principi i standardi za sticanje visokog obrazovanja, te uzimajući u obzir da je pravosudni ispit, stručni ispit koji polažu diplomirani pravnici da bi stekli jedan od uslova da mogu biti nosioci pravosudnih funkcija, ukazala potreba za usaglašavanjem i preciziranjem uslova za polaganje pravosudnog ispita.

Na sjednici Vlade utvrđen je Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o računovodstvu i reviziji RS kojim će biti omogućeno nastavljanje aktivnosti s ciljem potpunog ispunjenja obaveza preuzetih iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i BiH, sa druge strane i daljeg usaglašavanja sa zakonodavstvom EU.

Vlada je donijela i Uredbu o proizvodnji i potrošnji energije iz obnovljivih izvora i kogeneracije kojom se utvrđuju ciljevi i mjere za podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogenerativnih postrojenja, način obezbjeđenja i korištenja sredstava za podsticanje proizvodnje energije iz obnovljivih izvora energije i kogenerativnih postrojenja i drugo.

Iz Vlade RS napominju da je cilj donošenja Uredbe o proizvodnji i potrošnji energije iz obnovljivih izvora i kogeneracije da se, u interesu sigurnosti snabdijevanja, očuvanja životne sredine i sprečavanja klimatskih promjena, promoviše upotreba obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije, osigura konstanatno povećanje udjela energije iz obnovljivih izvora u ukupnoj potrošnji energije u RS, omogući ekonomična upotreba prirodnih resursa i održivi razvoj, te doprinese održivom razvoju jedinica lokalne samouprave.

Vlada RS prihvatila je Informaciju o potrebi rješavanja imovinsko-pravnih odnosa radi izgradnje Skijaškog centra Jahorina, te zadužila Ministarstvo finansija, Republičku uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Ministarstvo trgovine i turizma da preduzmu sve neophodne aktivnosti.

Ministiri su se upoznali i sa informacijom o provođenju Strategije razvoja lokalne samouprave u RS za period 2009-2015. godina, sa izvještajem o realizaciji Programa rješavanja problema raseljenih lica, povratnika i izbjeglica za 2010. godinu.

Na sjednici je odobreno da sa računa posebnih namjena bude isplaćeno 4.500.000 KM i evidentirano kao povećanje osnovnog kapitala u poslovnim knjigama Akcijskog fonda RS AD Banjaluka, kao i 2.000.000 KM, što će biti evidentirano kao povećanje osnovnog kapitala u poslovnim knjigama Fonda stanovanja RS AD Banjaluka.

Vlada je donijela odluku da se vjerskim zajednicama u RS rasporede sredstva za 2011. godinu u ukupnom iznosu od 1.300.000 KM i to Srpskoj pravoslavnoj crkvi 650.000 KM, Islamskoj zajednici u RS 325.000 KM, Katoličkoj crkvi u RS 260.000 KM i jevrejskim opštinama u RS i ostalima 65.000 KM.

Doneseno je rješenja o davanju saglasnosti Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za provođenje postupka javne nabavke 450.000 komada identifikacionih markica za obilježavanje svinja u 2011, u vrijednosti do 125.000KM, te za provođenje postupka javne nabavke 450.000 doza vakcine protiv klasične kuge svinja za 2011. godinu, u vrijednosti do 325.000 KM.

Izvor Agencije