Dana 30.04.2010. održana je III Skupština Udruženja.

 

Sjednici Skupštine prisustvovalo је 30 članova što је bio dovoljan uslov (kvorum)  da Skupština otpočne sa radom.

Nakon usvajanja izvoda zapisnika sa Druge Skupštine Udruženja razmatrane su i usvojene informacije o novoformiranim sekcijama Udruženja.

U daljem radu, Skupština je usvojila odluku o ostavci člana Nenada Račića kao i imenovanje Branka Sladojevića za novog člana upravnog odbrora.

Nakon toga razmatrane su i jednoglasno usvojene  tačke dnevnog reda vezane za izvještaj o radu Udruženja za 2009.g., program rada udruženja za 2010.g., kao i finansijskog plana za 2010. g.

Sjednica  Skupštine је završena u 21,15 časova.

Nakon toga upriličen je koktel za članove Udruženja.

Izvor